ZASADY WSPÓŁPRACY SEKCJI „LABORATORIUM” CRACOW ART WEEK KRAKERS 2024:

”Czuj, czuj, odczuwaj”

INFORMACJE OGÓLNE

1. Termin Cracow Art Week KRAKERS: 19-26 kwietnia 2024

2. Program Cracow Art Week KRAKERS podzielony jest na 2 bloki:

 • wydarzenia towarzyszące odbywające się od 19 do 26 kwietnia 2024 obejmujące spotkania, warsztaty, oprowadzania i szereg innych
 • program główny odbywający się od 19 do 26 kwietnia 2024 obejmujący wernisaże i akcje artystyczne zaproszonych galerii i grup artystycznych oraz wernisaże i akcje artystyczne laureatów sekcji LABORATORIUM

3. Wernisaże planowane są na 3 pierwsze dni imprezy ( piątek, sobota, niedziela). Godzinę i dzień, spośród proponowanych 3dni, ustala organizator wystawy/wydarzenia

4. Wystawy biorące udział w programie głównym Cracow Art Week KRAKERS nie mogą być otwarte wcześniej niż 19 kwietnia 2024

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Organizacja przestrzeni i lokalu leży w gestii uczestników.

2. Organizacja koniecznych pozwoleń (jeśli z jakiś względów takie są wymagane) oraz sprzętu koniecznego do realizacji przedsięwzięć leży w całości w gestii uczestników .

DATY I TERMINY

1. Terminy i zasady zgłoszeń dla galerii i inicjatyw artystycznych:

 • 23 lutego 2024 – termin nadsyłanie zgłoszeń konkursowych. Formularz po 23 lutym 2024 przestanie być aktywny
 • W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub skrócić trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie
 • Wyniki zostaną ogłoszone 12 marca 2024
 • Do 31 marca 2024 – potwierdzenie udziału poprzez dostarczenie (otrzymanej wcześniej od organizatora) podpisanej umowy
 • W dniach 12 – 15 marca 2024 możliwość dosłania niewielkich poprawek do wcześniej przesłanych materiałów za pomocą formularza na stronie www. Termin opcjonalny – prosimy o przesyłanie niewielkich poprawek tylko w uzasadnionych organizacyjnie sytuacjach.Poprawki będą wprowadzane w miarę możliwości organizatora, organizator zastrzega sobie prawo do ich pominięcia w przypadku nadesłania w terminie późniejszym. Prosimy o niedokonywanie zmian w terminie po 15 marca 2024.

2. Galerie/grupy artystyczne biorące udział w imprezie proszone są o wybór preferowanego dnia wernisażu/wydarzenia w formularzu zgłoszeniowym (piątek 19.04, sobota 20.04, niedziela 21.04). Godzinę wernisażu/wydarzenia ustala organizator wystawy/wydarzenia.

3. W przypadku działań o charakterze efemerycznym lub performatywnym, które z oczywistych powodów nie mogą odbywać się przez czas trwania Cracow Art Week KRAKERS 2024, prosimy o stosowną informację.

4. Przesłanie zgłoszeń i materiałów w dużo późniejszym terminie może spowodować nieuwzględnieniem wystawy w programie głównym Wydarzenia.

GODZINY UDOSTĘPNIANIA WYSTAW

1. Ze względu na duże zainteresowanie publiczności imprezą, prosimy o dodatkowe udostępnienie wystaw (bez względu na dzień i datę wernisażu) w:

 • sobotę (20.04.2024) w godzinach 11:00 – 18:00
 • niedzielę (21.04.2024) w godzinach 11:00 – 18:00
 • oraz na potrzeby oprowadzania z cyklu KULTOUR o uzgodnionej wcześniej porze. Daty i godziny będą ustalane indywidualnie z organizatorem w zakresie dni: poniedziałek – piątek (22-26.04.2024).
 • Godziny dostępności wystawy od poniedziałku do piątku (22-26.04.2024.) ustalane są samodzielnie przez organizatorów wystaw/wydarzeń. Prosimy o podanie ich w elektronicznym formularzu

KULTOUR

1. Oprowadzania w ramach KULTOUR odbywać się będą od poniedziałku do piątku (22-26.04.2024) w godzinach popołudniowych. Ustalenie dat i godzin będzie miało miejsce w dniach 24-29 marca 2024.

WOLONTARIAT

1.W przypadku trudności kadrowych organizator, w miarę swoich możliwości, postara się zapewnić pomoc wolontariuszy. Zgłoszenia dotyczące zapotrzebowania w tym zakresie, prosimy przesyłać 29 marca 2024 na adres mailowy wolontariat.krakers@gmail.com . W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu pod tym samym mailem.

BEZPIECZEŃSTWO

1. Każde miejsce indywidualnie wyznacza i egzekwuje zachowanie zasad bezpieczeństwa związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną i obostrzeniami rządowymi.

2. Odpowiedzialność za wystawy i organizowane wydarzenia (w tym za bezpieczeństwo odbiorców wydarzenia) leży w gestii ich bezpośrednich organizatorów.

3. Odpowiedzialność za przygotowanie lokali pod kątem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i przepisów sanitarnych obowiązujących w czasie trwania Cracow Art Week KRAKERS 2024 leży bezpośrednio w gestii uczestników.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

1.Logotypy i informacje o identyfikacji wizualnej Cracow Art Week KRAKERS dostępne są pod adresem www.cracowartweek.pl/presspack

TERMINARZ

 • Termin Cracow Art Week KRAKERS 19-26 kwietnia 2024
 • 23.02.2024 – termin nadsyłanie zgłoszeń konkursowych. Formularz po 23.02.2024 przestanie być aktywny
 • Wyniki zostaną ogłoszone do 12 marca 2024
 • Termin potwierdzenia udziału poprzez dostarczenie podpisanej umowy od 31 marca 2024
 • Termin przesyłania niewielkich poprawek 12-15 marca 2024 (opcjonalnie i tylko w uzasadnionych sytuacjach), poprawki nadesłane w terminie późniejszym mogą nie zostać uwzględnione.
 • Termin ustalania oprowadzań w ramach KULTOUR 24-29 marca 2024.
 • Termin zgłaszania zapotrzebowania na wolontariat do 29 marca 2024 wolontariat.krakers@gmail.com

BARDZO PROSIMY O DOTRZYMYWANIE POWYŻSZYCH TERMINÓW DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW.

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Fundacja Wschód Sztuki – organizator Art Weeku KRAKERS znajdująca się pod adresem ul. Batorego 2 Kraków 31-135; telefon + 48(12) 397 23 98, cracowartweek@gmail.com, www.cracowartweek.pl lub http://www.fws.art.pl/, eastofart@gmail.com . W związku z tym, pragniemy również poinformować, że Państwa dane w postaci adresu e-mail, numeru telefonu i adresu pocztowego znajdują się w naszej bazie danych. Dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Państwa nr telefonu i e-mail przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach organizacyjnych Art Weeku KRAKERS i nie są nikomu postronnemu udostępniane, pozostałe dane – adres siedziby lub wydarzenia, adresy stron www i mediów społecznościowych wykorzystane zostaną do celów promocyjnych Art Weeku KRAKERS.

Aby zrezygnować mogą Państwo wysyłać e-mail na adres mailowy cracowartweek@gmail.com lub eastofart@gmail.com w treści wpisując „Rezygnuję – RODO”. Rezygnacji mogą Państwo dokonać w każdej chwili.