Wytyczne identyfikacji wizualnej wydarzeń w ramach Cracow Art Week KRAKERS 2021

Materiały promocyjne zawierające logotyp Cracow Art Week KRAKERS wymagają akceptacji ze strony organizatora tj. Cracow Art Week KRAKERS / Fundacja Wschód Sztuki.

Prosimy o przesłanie materiałów do działu promocji wydarzenia celem weryfikacji na adres promocja@cracowartweek.pl

Uprzejmie informujemy, iż wszelkie materiały promocyjne wydarzeń wpisanych w tegoroczny program Cracow Art Week KRAKERS tj. plakaty, ulotki informacyjne, zaproszenia, informacje na stronach www, a także posty i wydarzenia w mediach społecznościowych itp. powinny zawierać w widocznym miejscu logotyp wydarzenia Cracow Art Week KRAKERS a także poniższą adnotację: „Wystawa/wydarzenie organizowana/e w ramach Cracow Art Week KRAKERS 2021”

Wydarzenia na Facebook

1. Opis wydarzenia powinien rozpoczynać się od wzmianki „Cracow Art Week KRAKERS 2021” i następnie tekst własny. Prosimy o oznaczenie naszej strony FB w opisie poprzez naciśnięcie „@” oraz wpisanie KRAKERS.

2. Podczas tworzenia wydarzenia zaleca się podłączenie naszego profilu fb jako współorganizatora, również poprzez oznaczenie strony KRAKERS w odpowiednim miejscu. Dzięki temu Państwa wydarzenie zostanie dodane do naszej strony i będzie mogło dotrzeć do większej ilości użytkowników.

3. Jako cover/zdjęcie w tle wydarzenia może zostać wykorzystana grafika „(NO) HOPE” lub własna z logotypem KRAKERS.

(NO) HOPE – IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Krakers – sekcja Fringe

Fundacja Wschód Sztuki