Galeria Apteka Józefińska 43

Antropocore

Sekcja Laboratorium

Artyści / Artystki

Grupa Wtorek: Zuzanna Karczewska, Filip Klechowski, Igor Budzowski, Łukasz Maciaszkiewicz, Aleksandra Rzeźnikiewicz, Piotr Pryk, Julia Klechowska

Kuratorzy/ Kuratorki

Zuzanna Karczewska, Filip Klechowski, Igor Budzowski, Łukasz Maciaszkiewicz, Aleksandra Rzeźnikiewicz, Piotr Pryk, Julia Klechowska, Aleksander Janicki

Miejsce

Galeria Apteka
ul. Józefińska 43

Wernisaż

12.05.2023,
g.18.00

Dodatkowe informacje

Czynne: 12.05.2013. od g.17:00, 13 – 19.05.2023, g.13:00 – 18:00

OPIS

Opanowanie chaosu wymaga pracy zbiorowej i wzajemnego przenikania się różnych wrażliwości. Indywidualizm przestaje mieć znaczenie w obliczu problemu z którym świat będzie borykał się w następnych dziesięcioleciach. Czy cyberśmieci staną się plastikiem XXII wieku?
Grupa Wtorek szuka sposobów na syntezę różnych tropów w koherentną całość. Choć pomysł na połączenie Fluxus, Kantora, corecore’u i Hipisów może brzmieć dziwnie, to właśnie w takim wydaniu może kryć się potencjał do stworzenia czegoś zupełnie nowego i wyjątkowego.

O GALERII

APTEKA Janicki Gallery przejęła przestrzeń po dawnej, prawdziwej aptece – jakby wbrew gentryfikacji i konsumpcjonizmowi, lecz zarazem zgodnie z tendencjami postmaterialistycznymi. Józefińska 43 – tu kiedyś realizowano recepty, wydawano leki, szukano pocieszenia i nadziei w dyskomforcie fizycznym. Obecnie to miejsce oferuje zupełnie inną formę kuracji, oferując „lek na całe zło” dostępny dla wszystkich na receptach in blanco.

LINKI

TBA

Galeria Apteka | Józefińska 43