Skok

Neil Armstrong wylądował na księżycu w 1969 roku. Jego ikoniczne słowa „To mały krok człowieka, ale wielki skok ludzkości” („That’s one small step for a man, one giant leap for mankind”) wciąż powracają przy okazji kolejnych odkryć, wynalazków, przebłysków geniuszu i odwagi, składających się na cywilizacyjny i technologiczny progres.
50 lat później organizatorzy krakowskiego tygodnia sztuki również postanowili zrobić skok w nieznane. Postulowana podczas siódmej edycji projektu Cracow Gallery Weekend Zmiana zainspirowała nas do zdobycia nowych rejonów i przekształcenia CGW Krakers w Cracow Art Week – tygodniowe święto sztuki. Jako motyw przewodni edycji 2019 wybraliśmy SKOK, który w języku polskim jest pojęciem niezwykle pojemnym; zawiera w sobie dynamikę, wybicie się i gwałtowną zmianę miejsca.
Skok może odnosić się do technologicznych przełomów, epokowych odkryć, rewolucyjnych idei, olśniewających nowości, innowacyjnych wynalazków, patentów i aktualizacji. Podbój kosmosu, sztuczna inteligencja, modyfikacje genetyczne, cyber rzeczywistość, cyber miłość, nanotechnologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria społeczna, psychologia głębi, gospodarka przestrzenna, produkcja zwierzęca, bezkrytyczna wiara w postęp. Odkrywanie, podbijanie, poszerzanie granic niemożliwego. Wszystkie te zjawiska mają odzwierciedlenie we współczesnej sztuce, są elementem namysłu współczesnego artysty, w równym stopniu inspirują, poszerzają możliwości, dają narzędzia, co ograniczają, zarazem eliminując potrzebę obcowania z dziełem, unikatem. Lem pisał: Człowiek wyruszył na spotkanie innych światów, innych cywilizacji, nie poznawszy do końca własnych zakamarków, ślepych dróg, studni, zabarykadowanych, ciemnych drzwi. Może więc to zadanie dla artystów?
Interesuje nas to, co twórcy myślą o przyszłości. Które teorie ich przekonują, jakie widzą możliwe drogi rozwoju. Jakie futurystyczne wizje czy utopie, wyrażające tęsknotę człowieka za lepszym światem ich inspirują. Przyszłość to z pewnością nieskończony zbiór możliwości, które jednocześnie fascynują, onieśmielają i przerażają. Fakt zdobycia kosmicznej perspektywy z pewnością otwiera wiele pól interpretacyjnych dla artystów i kuratorów wystaw oraz wydarzeń, które będą składały się na Cracow Art Week Krakers 2019.
Ciekawe jaka rzeczywistość czeka nas za kolejne 50 lat. I jakie będzie w niej miejsce sztuki.