CSW Wiewiórka

Sól Zabłocia

Wernisaż: 12 kwietnia 2019, Godzina: 20:30

Adres: ul. Na Zjeździe 8

Artyści

Aleksandra Batura, Basia Budniak, Iwona Demko, Monika Drożyńska, Marcin Gulis, Krzysiek Hawrot, Aleksander Janicki, Paulina Karpowicz, Bartolomeo Koczenasz, Przemek Krzakiewicz, Bogumił Książek, Cecylia Malik, Mikołaj Małek, Małgorzata Markiewicz, Kolektyw Palce Lizać (Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska), Konrad Peszko, Grażyna Smalej, Aleksandra Toborowicz, Artur Wabik, Agnieszka Wojtuń, Jerzy Tchórzewski, Anna Stankiewicz, Pilar Rojo Gutkowska, Marcin Ryczek, Maria Wasilewska, Stanisław Koba, Mieszek Stanisławski

Kuratorzy

Cecylia Malik, Bartolomeo Koczenasz, Artur Wabik

Opis wydarzenia

Wystawa inauguracyjna w CSW Wiewiórka, zlokalizowana w XVIII-wiecznym Składzie
Solnym, to subiektywna opowieść o historii pracowni artystycznych na krakowskim Zabłociu.
Do wystawy zaprosiliśmy artystów, którzy w latach 2009–2019 pracowali w tej dzielnicy.
Jednocześnie stawiamy pytanie: ile było pracowni artystycznych na Zabłociu przez ostatnią
dekadę, a ile jest ich teraz? Na Zabłociu dokonał się podręcznikowy proces gentryfikacji, w którym artyści spełnili – niestety – istotną funkcję. Odegraliśmy rolę łubinu, który sieje się na nieużytkach po to, aby następnie go zaorać i posadzić na nim zboże. W krótkim czasie unikalny, postindustrialny charakter dzielnicy został bezpowrotnie utracony.
Postindustrialna dzielnica, przez moment pełna artystów i niezależnych galerii, została wypełniona gęstą zabudową mieszkaniową. W ciągu ostatniej dekady dużo zmieniło się w myśleniu mieszkańców o mieście; dziś pewnie rozmawialibyśmy o Zabłociu zupełnie inaczej. Niestety, nie bardzo jest już o czym. Unikalny charakter dzielnicy został bezpowrotnie utracony. Zdając sobie sprawę z tymczasowości naszej nowej przestrzeni, zapraszamy artystów – naszych byłych i aktualnych sąsiadów – do spotkania i krytycznej refleksji nad sytuacją i przyszłością twórców, a także niezależnej kultury w mieście, które określa się stolicą kultury i sztuki, w Krakowie

INFO O ORGANIZATORZE
CSW Wiewiórka to twórczy klaster zlokalizowany w XVIII-wiecznym Składzie Solnym w Krakowie. To miejsce, które będąc bazą dla krakowskich artystów, organizacji działających w polu sztuk wizualnych i edukacji jest również artystycznym zapleczem dla aktywistów i oddolnych inicjatyw. Chcemy, aby było to nowe miejsce w Krakowie, w którym urodzą się kolejne niesamowite pomysły, dla których Wiewiórka będzie wsparciem i zapleczem.
CSW Wiewiórkę tworzą: Stowarzyszenie CSW Wiewiórka, Fundacja Sztuk Wizualnych, Fundacja Otwarty Plan oraz Kolektyw Niedzielni.

Mapa