KRAKERS 2017 KIERUNKI NAPIĘĆ

Hasło przewodnie: KIERUNKI NAPIĘĆ

W nawiązaniu do obchodów stulecia Awangardy w Polsce, uczyniliśmy pojęcie awangardy tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia. Nasza idea, oprócz popularyzacji XX. w. formacji artystycznych, ma na celu stworzyć przestrzeń badawczą, która byłaby pobudzająca do teoretycznych i praktycznych eksperymentów. Trawestując Strzemińskiego, nasz zamysł dobrze oddaje hasło rozchodzących się w rozmaite strony „kierunków napięć”. Pozwala to unaocznić awangardę w kontekście twórców uznanych, ale także młodych – być może prawdziwie „awangardowych”. Program CGW KRAKERS obejmie wydarzenia, które wpisują się w etos sztuki zrodzonej w XX. w, kontynuującą jej tradycje, ale także polemizujące z tym nurtem lub nawet kontestujące jej zdobyczne.

Konkurs dla galerii „1000+”

Konkurs na najciekawszą wystawę zaprezentowaną w ramach CGW KRAKERS 2017. W konkursie biorą udział galerie, formalne/nieformalne grupy i inicjatywy wchodzące w skład programu głównego gallery weekendu. Naszym celem jest wyróżnienie progresywnych realizacji wystaw, które są na wysokim poziomie w warstwie merytorycznej, audialno-wizualnej czy performatywnej. Jednym z kryteriów będzie również atrakcyjność nawiązania do hasła przewodniego tegorocznej edycji KRAKERSA – KIERUNKI NAPIĘĆ.

Laureaci: „Takie tam z awangardą” Anna Sudoł feat. Weronika Krupa – Galeria Potencja

„Nagroda dla Galerii Potencja za spojrzenie na historyczną awangardę z pozycji pokolenia dwudziestolatków w sposób dowcipny i nieortodoksyjny, za „odbrązowienie” herosów awangardy, za użycie strategii selfie jako współczesnego narzędzia komunikacji społecznej, wykorzystywanego również w sztukach wizualnych”.

dr Agnieszka Jankowska-Marzec (ASP w Krakowie)

W program szóstej edycji Cracow Gallery Weekend Krakers, obok 36 galerii prywatnych i nieformalnych inicjatyw, włączone zostały instytucje publiczne – Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Galeria Bunkier Sztuki, Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA.

Program główny

Program towarzyszący

Wydarzenia towarzyszące przez cały CGW Krakers