Abecadło Secondhand Bookshop

O tempora! O mores!

Start: 13.04.2019, Time: 6 pm

Address: 18/U3 Tadeusz Kościuszko street/U3

Artist

Małgorzata Marczewska

Curator

Violetta Korsakova

Opis wydarzenia

Pogłębiona świadomość historyczna skłania do odszukiwania w dawnych epokach podstaw dzisiejszej gospodarki i kultury. W toku refleksji nad postępem, wystawa skłania do przyjrzenia się przez lupę destruktom zarówno dawnych przestrzeni, obiektów jak i formacji myślowych, podwalin nano-techno-bio kultury, z lotem na księżyc włącznie. Nasza podróż jest bardziej powolnym zanurzaniem się, czemu sprzyja nieco senny enturage przepełnionego książkami antykwariatu.

Event description

Our deepened historical awareness makes us look at the past in search of the base of our culture and economy. While reflecting on the progress, the exhibition leads us to take a look at the destroyed spaces, objects and thoughts, foundations of the nano-techno-bio culture, including the trip to the moon. Our journey is a slower submerge, favored by the slightly sleepy entourage of the bookshop.

Map