OPCJA Gallery of the Chair of Intermedia

OPCJA the Elusive

Start: 14.04.2019, Time: 6:30 pm

Adsress: 30 Krzemionki street, ‘Twardowska’ building

Artists

Zuzanna Bodzoń, Arti Grabowski, Gosia Łapińska, Krzysztof Maniak, Aurelia Mandziuk (ASP Szczecin), Tomasz Matuszak (ASP Łódź), Maria Nova, Maria Pyrlik, Wojciech Ratajczak, Dominik Setlak, Mariusz Sołtysik, Mateusz Świderski, Monika Skibińska

Curator

Mariusz Sołtysik

Event description

OPCJA the Elusive is an ephemeral project. The artists will choose a public space in Cracow to act in. It is meant to turn our attention to impermanence and raise the notion of responsibility for our actions. It is up to both the artist and the spectator to start a dialogue. We are counting on this event to stimulate and enhance mutual communication and openness in the age of division and wall-building. These actions will be recorded and played in the Gallery of The Chair of Intermedia OPCJA during the festival.

Opis galerii

„Opcja” to Galeria Wydziału Intermediów przy ASP w Krakowie. Galeria powstała w 2013 roku, a pierwszą wystawą była prezentacja studenckiego koła naukowego „Jest Opcja”, którego opiekunem został Mariusz Sołtysik. Przestrzeń ta jest przeznaczona przede wszystkim dla działań i prezentacji studenckich, a także jako obszar działalności pracowni dydaktycznych. Galeria jest także otwarta na prezentacje ciekawych projektów spoza obszaru uczelni jak festiwale, wykłady, pokazy czy konkursy. Formalnym opiekunem galerii jest od 2015 roku Mariusz Sołtysik. Obecnie prezentowane są cykle pt. „TY / JA” oraz „P jak pezentacja”. Celem tego cyklu wystaw jest szeroko pojęta prezentacja zjawisk jakie zachodzą na styku pracownia / pedagog — student („TY / JA”) oraz udostępnienie ich w formie pokazu, wystawy lub wydarzenia. Proponowana formuła ma polegać przede wszystkim na wzajemnej relacji w stosunku do miejsca i wybranego własnego tematu / zjawiska. Pokazywane prace pedagoga i studenta, nie mają i nie powinny mieć charakteru relacji typu: mistrz i uczeń. Tu chodzi o partneską i relacyjną, wzajemie dopełniającą lub dyskutującą ze sobą realizację. Formuła nie zakłada skończonego dzieła. Najchętniej widziany jest, gest, proces lub wybrany aspekt merytoryczny. Ponieważ Galeria „Opcja” jest dość specyficznym miejscem, nie bez znaczenia jest fakt uwzględnienia jej specyfiki / kontekstu w prezentowanej pracy lub pracach oraz charakteru intermedialnego. Wystawy w tej formule mogą funkcjonować od godziny do 7 lub 14 dni.

Links

Map