„Sztuka przetrwania w morzu paradoksów” / ”The art of survival in a sea of paradoxes”

 

Artystki / Artyści

Studenci i absolwenci Wydziału Intermediów ASP im. Jana Matejki w Krakowie: Estera Gałuszka, Noa Simhayof Shahaf, Dominik Setlak, Krystian Podmokły, Patryk Zdebik

Kuratorki/Kuratorzy

Mariusz Sołtysik, Krystian Podmokły (Efemeka)

Miejsce

OPCJA Galeria Wydziału Intermediów ASP im. Jana Matejki w Krakowie | ul. Zwierzyniecka 4/30 | Kino Paradox

ul. Piłsudskiego 38/3
ul. Zwierzyniecka 4/30
ul. Krupnicza 38

Wernisaż

10.06.2022, g. 18:30 | Galeria OPCJA | Artysta: Patryk Zdebik

10.06.2022, g. 19:30 | Zwierzyniecka 4/30 | Artystki/Artyści: Estera Gałuszka, Krystian Podmokły

12.06.2022, g. 18:00 | Kino Paradox | pokaz wideo „EFEMEKA”

Dodatkowe informacje

14.06.2022, g. 16-19
17.06.2022, g. 16-19

Wydarzenie na Facebook’u

Opis wydarzenia

Jesteśmy wielością w sensie społecznym, ale jako byt mamy jedynie siebie. Mnożymy więc byty materialne. Takimi bytami są działania w sferze artystycznej. Efemeka – to wybór prac wideo.

Instalacja „Królowa Socjalu” to ponad trzyletnie działanie koncentrujące się wokół weryfikowania funkcjonowania systemu socjalnego w Polsce, domagającego się uwzględnienia czynnika ludzkiego i jego psychiki, koniecznego do stworzenia autentycznej, nieutopijnej historii. Jest to praca nad weryfikacją własnych priorytetów, potrzeb i sposobów ich zaspokajania na różne sposoby oraz próby zrozumienia, czym faktycznie jest praca jako jedna z największych składniowych naszej codzienności. „Królowa Socjalu” opowiada o poczuciu niezależności, poszukiwaniu komfortu indywidualności osiągalnego w siatce zależności i systemów, którymi jesteśmy objęci jako większe społeczeństwo. „Potok słów” jest projektem internetowym poruszającym problem zmian klimatu i braku wody, dotykający cały współczesny świat. „Wojownik” to instalacja poruszająca temat inicjacji i transgresji oraz budowania tożsamości.

Opis miejsca

„Opcja” to Galeria Wydziału Intermediów przy ASP w Krakowie. Galeria powstała w 2013 roku. Przestrzeń ta jest przeznaczona przede wszystkim dla działań i prezentacji studenckich, a także jako obszar działalności pracowni dydaktycznych. Galeria jest także otwarta na prezentacje ciekawych projektów spoza obszaru uczelni jak festiwale, wykłady, pokazy czy konkursy. Formalnym opiekunem galerii jest Mariusz Sołtysik. W latach 2013— 2020 r. odbyło się 45 wystaw. Główną osią były cykle „P jak prezentacja” oraz „TY / JA”. Celem tego cyklu wystaw była szeroko pojęta prezentacja zjawisk jakie zachodzą na styku: pracownia / pedagog — student („TY / JA”) oraz udostępnienie ich w formie pokazu, wystawy lub wydarzenia. Proponowana formuła polegała na wzajemnej relacji w stosunku do miejsca i wybranego tematu / zjawiska. Chodziło o partnerską i relacyjną, wzajemnie dopełniającą lub dyskutującą ze sobą realizację. Formuła nie zakładała skończonego dzieła. Obecnie wystawy odbywają się w cyklu nieregularnym, choć główne założenia pozostały niezmienione. Najchętniej widziany jest, gest, proces lub wybrany aspekt merytoryczny. Galeria jest siedzibą międzynarodowego konkursu na dzieło intermedialne ICIA.