Zwrotnica Gallery

All is well

Start: 13.04.2019, Time: 7:30 pm

Address: Zwrotnica – The House of Social Initiatives, 6/9 Kremerowska street

Artists

Katarzyna Wyszkowska, Adam Nehring, Szymon Sokołowski

Curator

Joanna Łępicka

Event description

The starting point for our exhibition is the topic of space, upon which we look from different, mutually enriching perspectives. Kasia is mostly interested in the strategies aiming to discipline, control and how they work in our space, mainly architectural. Adam is focused mostly on the ways our personal constructs influence our perception, while Szymon wants to consistently transform the areas so that they can become stage props in the game of cognition.

Opis miejsca

Naszą wystawę planujemy zorganizować w Zwrotnicy- Domu Inicjatyw Społecznych, gdzie udostępniono nam do tego celu dwa pomieszczenia o białych ścianach i powierzchni kilkunastu metrów kwadratowych. Zwrotnica ma swoją siedzibę w centrum Krakowa, w kamienicy przy ulicy Kremerowskiej 6/9.

Map