Fosfor Galeria

GDYBY KÓZKA NIE SKAKAŁA…/ERROR

Wernisaż: 10 kwietnia 2019, Godzina: 17:30

DJ set: Marcin Sipiora

Adres: ul. Kamieńskiego 11

Artyści

Ewelina Lesik, Karol Męczarski, Grzegorz Demczuk, Katarzyna Legutko, Olga Winiarczyk, Michał Kęskiewicz, Sebastian Krok

Kuratorzy

Katarzyna Legutko

Opis wydarzenia

Szalony skok w przyszłość zawsze wiąże się z ryzykiem i nieprzewidywalnością. W drodze ku doskonałości cywilizacja wciąż boryka się z nowymi i starymi przeszkodami. Błędy natury. Błędy ludzkie. Błędy maszyn. Szeroki komentarz artystyczny do zjawiska społecznego zaufania w nieomylność robotów, smartfonów, Internetu, procesorów. Dzieła z obszaru estetyki błędu, Glitch Art w warstwie wizualnej oraz muzycznej. Rozpoczęty przez awangardę europejską rewolucyjny proces zmian w rozumieniu pojęcia dzieła sztuki i wartości estetycznych jest nieustannie w toku. Potwierdzają to wytwory sztuki elektronicznej ( i w pewnym aspekcie także ona sama), które jako efekt swoistej rewolucji technologicznej nieustannie wymuszają wytyczanie nowych ram dla pojęcia „sztuka”. Oczywiście zjawisko to w dużej mierze wynika z postępującej cyfryzacji, która poprzez swoją naturę w znacząco wpływa na jakość, odbiór i morfologię powstających realizacji. Splot nowych technologii z analogowymi : „Sztuka dająca wyraz swojemu czasowi, doceniająca zarówno aktualne możliwości technologii, jak i ludzką wyobraźnię. Gatunkowo – sztuka instalacji, nawigacji, remiksacji. Percepcyjnie – sztuka udziału użytkownika w przekształcaniu artefaktu. Komunikacyjnie – sztuka dialogu i interakcji. Kompozycyjnie – sztuka posługująca się otwartą strukturą, miksem, segmentacją”(A.Porczak)”.

Opis galerii

Fosfor Galeria / inicjatywa oparta na współpracy Wydziału Sztuki UP z Centrum Handlowym Bonarka w Krakowie.Kuratorka: Małgorzata Wielek-M

Linki

Mapa