Czym jest sztuka współczesna? Jak będzie wyglądać sztuka w przyszłości i jakie nowe techniki będą stosowane przez artystów? Podczas warsztatów udamy się w podróż w poszukiwaniu nowych środków wyrazu. Przed nami kosmiczna perspektywa i nieskończony zbiór możliwości. Stworzymy dzieła, używając nowych technik wymyślonych na warsztacie. Na zajęciach przyjrzymy się pracom współczesnych artystów, które zainspirują nas do własnych twórczych działań.
Zapraszamy na spacer po Krakowach przyszłości. Fantastyczne wizje, szalone kreacje architektoniczne, artystyczne i literackie, futurologia czysta, spełniona i niespełniona. Życzenia i przepowiednie dla Krakowa za 1000 lat, składane 150 i więcej lat temu… Co z tych profetycznych wizji spełnia się już dziś? Które z projektów odłożono na półkę i dlaczego? Spacer, o którym sama przewodniczka marzyła, aby powstał w przyszłości i przyszłość nadeszła.
Zaplecze Składu Solnego to przestrzeń, z której obserwujemy metamorfozę Zabłocia.
Na pierwszym planie stoją ostatnie baraki, a na dalszym wyłania się gęsta zabudowa mieszkaniowa w niczym nie przypominająca postindustrialnego charakteru Zabłocia. Zapraszamy na piknik, set djski i pizzę.
Historię kontaktów polsko-japońskich, podobnie jak wszelkich kontaktów międzypaństwowych, można opisać za pomocą oficjalnych relacji, takich jak wzajemna wymiana dyplomatów, oficjalne wizyty polityków. Tworzą je także relacje w dziedzinie kultury, relacje społeczne czy wojskowe, a dziś również kontakty biznesowe i naukowe. Jednak to, co sprawia, że stosunki polsko-japońskie są wyjątkowe, odnosi się do relacji pomiędzy ludźmi. Na 100 lat naszych wzajemnych kontaktów złożyło się szereg fascynujących literackich, wręcz filmowych, opowieści o ludziach. To oni, konkretne postaci i osobowości, tworzą te niezwykłe historie.
Stacja Badawcza Outsider Art została zorganizowana z inicjatywy Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka w roku 2018. Od październiku do chwili obecnej zorganizowanych zostało 6 wystaw i wydarzeń artystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W przestrzeni galerii upowszechniane są inicjatywy w zakresie kultury, sztuki i edukacji. Prezentowane są prace twórców głównego nurtu i outsiderów, popularyzowana wiedza na temat psychopatologii ekspresji, sztuki art brut i arteterapii, prowadzona działalność badawcza i informacyjna, promowane są działania alternatywne.