Galeria i!

ComeBlack, część I
Performance w czasie wernisażu

Wernisaż: 14 kwietnia 2019, Godzina: 18:00

Adres: ul. Józefińska 21

Artyści

Formacja HiQ: Rafał Mazur, Paulina Owczarek, Michał Dymny, Tomek Chołoniewski, Maria Anna Janicka

Autor wystawy

Aleksander Janicki

Opis wydarzenia

Motto: „Godny podziwu / Ten kto nie pomyślał / Życie mija / Widząc błyskawicę Basho”.
To kolejna z serii wystaw, koncertów, prezentacji wideo, performance’ów, które miały miejsce w Polsce i w Japonii, a których punktem odniesienia jest Imperium Znaków Rolanda Barthes’a. To, co na wystawie będzie widzialne, słyszalne lub w inny sposób rozpoznawalne, spełniać ma rolę medium pośredniczącego lub zaświadczającego ku (być może mimo ja), gdzie przewodnikiem będzie intuicja. Wernisażowi towarzyszyć będzie performance Formacji HiQ.

Opis galerii

Galeria i powstała z inicjatywy Aleksandra Janickiego działa od 2014 roku skupiając artystów różnych profesji. Swoje prace wystawiali tu artyści multimedialni, fotograficy, graficy. Organizowane są występy muzyków. Galeria jest także patronem Formacji HiQ, która wielokrotnie gościła tu ze swoimi performace’ami wizualno- muzycznymi.

Linki

Mapa