Galeria M37A
Przestrzeń Osobowości

Wernisaż: 11 kwietnia 2019, Godzina: 18:30

Adres:ul. Wrocławska 66/37A

Artyści

Anna Sołtysik, Bartłomiej Domagała, Ewa Maria Romaniak

Kuratorka

Ewa Maria Romaniak

Opis wydarzenia

Wystawa Przestrzeni Osobowości prezentuje prace podejmujące próbę uchwycenia delikatnego wnętrza osobowości. Zakres oraz ramy rozpatrywanej przestrzeni osobowości obejmują nieograniczony obszar wielowymiarowy, w którym zachodzą wszystkie stałe i zmienne zjawiska psychofizyczne oraz wszystkie działania, doznania i potrzeby istoty objęte granicami zewnętrznej powłoki (endokarpu). Ideą wystawy jest skok do wewnętrznego kosmosu, każdego z nas, zbadanie miejsca zajmowanego przez świadomość, rozległej powierzchni wewnętrznej bez wyraźnie oznaczonych i widocznych granic.

Opis galerii

Galeria M37A jest przestrzenią pierwszej pracowni grupy M37A gdzie odbyła się również pierwsza inauguracyjna wystawa. Od roku 2015 przestrzeń, w której mieści się galeria przybierała różne funkcje w zależności od potrzeb grupy. Pierwotnie była pracownią i mieszkaniem, miejscem spotkań, a okazjonalnie przestrzenią wystawienniczą.
Głównymi założeniami galerii jest prezentacja publiczności prac twórców zgromadzonych wokół grupy m37a w kameralnej przestrzeni umożliwiającej nawiązanie dialogu z odbiorcami, wytworzenie wspólnego pola działań twórczych oraz podjęcie tematyki związanej z szeroko pojętym terminem przestrzeni: przestrzeń fizyczna (wystawa Przestrzeń Szkiców, 2015; Przestrzeń osiedla, 2016; Przestrzeń ulicy, 2017) oraz przestrzeń mentalna (Struktury relacji, 2017; Przestrzeń endokarpu 2017).

Linki

Mapa