Mitologie

Artystka

Agnieszka Bartak-Lisikiewicz

Kuratorka

Anna Miljanović

Miejsce

Galeria Off-Frame
ul. Krakowska 41

Czas

Wernisaż
23.10. godz. 18:00

25.10. – galeria wyjątkowo nieczynna

Opis wydarzenia

Wystawa opowiada o obecnym w przedmiotach rozdźwięku pomiędzy materialną formą a warstwą wyobrażeń, które dany przedmiot przywołuje. O sytuacjach w których wyobrażenie przesłania rzeczywisty wygląd, wartość lub użyteczność przedmiotu a opowieść zaczyna dominować nad formą. O projekcjach – historiach związanych z przedmiotem, aspiracjach których przedmiot jest nośnikiem, widokach otoczenia z którego dany przedmiot zabraliśmy. O niekończącej się zabawie w której patyk staje się pistoletem, narzędzie pamiątką, przedmiot służący jako narzędzie kultu – samym obiektem kultu, zdjęcie – dowodem istnienia, pojazd – symbolem statusu.

Agnieszka Bartak – Lisikiewicz – absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, fotografią, obiektem, interesuje sztuką z pogranicza klasycznie rozumianych dyscyplin.

Opis miejsca

Organizujemy wystawy czasowe, inspirujemy i przybliżamy sztukę współczesną. Głównym zadaniem galerii jest wspieranie rozwoju wschodzących artystów oraz prezentowanie sztuki uznanych artystów, tworzących w różnych mediach.