Cracow Art Week to ewolucja projektu Cracow Gallery Weekend KRAKERS, który od 2012 roku promuje sztukę współczesną w przestrzeni Krakowa, tworzy platformę komunikacyjną, edukacyjną, informacyjną i promocyjną oraz miejsce spotkań ośrodków sztuki niezależnej i mieszkańców miasta. Organizatorzy krakowskiego gallery weekendu 5 lat temu postanowili przekształcić znanego KRAKERSa w tygodniowe wydarzenie.

XII edycja imprezy odbywa się pod hasłem “Art always wins!”, czyli “Sztuka zawsze zwycięża!”. Opiera się ono na dziedzictwie Ala Hansena, jednego z czołowych przedstawicieli awangardowego ruchu Fluxus. Ruch ten promuje i łączy działania wielu dziedzin sztuki: od rzeźby i malarstwa, po happeningi, eksperymentalną muzykę oraz poezję. Konsoliduje także artystów o różnych postawach i doświadczeniach sztuki, nie pozbawionych poczucia humoru, dystansujących się od tradycyjnej sztuki, uwzględniających w swoich działaniach wątki polityczne, bieżące wydarzenia życia społecznego oraz globalne trendy mające wpływ na rozwój ruchów społecznych i artystycznych. KRAKERS to wydarzenie otwarte na happeningi, akcje, eksperymenty, manifesty i koncerty. W trudnych geopolitycznie i ekonomicznie czasach organizatorzy wyrażają wiarę w nadrzędną rolę sztuki, jako immanentnej części życia jednostki. Hasło „Art always wins!” podsumowuje ponad dziesięcioletnie wysiłki w tworzeniu programu, wspieraniu artystów i konsekwentnym ukazywaniu ich twórczości szerokiej publiczności. Wszyscy mierzymy się z wyzwaniami i poszukiwaniem nadziei, a wielu znajduje ją właśnie w procesie kreacji, w kontakcie ze sztuką. Co roku odbiorcom i artystom zadawane jest pytanie o miejsce sztuk wizualnych w życiu kulturalnym i społecznym, prowokując do refleksji i działania pod hasłem przewodnim.

Sztuka w Krakowie zwycięża między innymi dzięki niewielkim, ale rozpoznawalnym miejscom, piwnicom, studiom, korytarzom, strychom, pokojom w mieszkaniach, pracowniom, galeriom z wejściem od podwórka, w oficynie, na poddaszu. Sztuka zwycięża pomimo braku white cube’ów, widocznych witryn, stałego adresu, efemeryczności, nieregularności, nieprzewidywalności, partyzanckim drukom, zinom w małych nakładach. Dlatego też szczególnie ważna misja przyświeca konkursowej sekcji Laboratorium, mającej zachęcić do prezentacji w ramach Programu Głównego także tych nie posiadających stałych lokali ani miejsc – zarówno artystów indywidualnych, jak i kolektywy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Dofinansowano ze środków Urzędu Miasta Kraków.
Wydarzenie powstaje we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.