KAPVCYN$KA 7

paluszki

Wernisaż: 8 kwietnia 2019, Godzina: 17:00

Adres: ul. Kapucyńska 7

Artyści

Rafał Zelek, Mateusz Stanuszek, Klaudia Opoka, Aleksandra Zając, Nina Maria Szukała, Jadwiga Hernas, Gabriela Stokłosa, Wiktoria Lewandowska, Damian Sobecki, Filip Czaja, Erwin Jeneralczyk

Kuratorzy

Filip Czaja, Jadwiga Hernas, Erwin Jeneralczyk, Wiktoria Lewandowska, Klaudia Opoka, Damian Sobecki, Mateusz Stanuszek, Gabriela Stokłosa, Nina Maria Szukała, Aleksandra Maria Zając, Rafał Zelek

Opis wydarzenia

Eksperyment artystyczno-kuratorski, w ramach którego 11 studentów i studentek z II roku WI ASP w Krakowie wciela się w kuratorów/kuratorki autorskich przedsięwzięć, układających się razem w sieć wzajemnych relacji, dialogów, powiązań i badań nienormatywnych taktyk i strategii kuratorskich, wychodzących poza format wystawy. PALUSZKI to 11 przedsięwzięć – wystawy, pokazy filmów, koncerty, interwencje, warsztaty, spacery… – realizowanych w różnych miejscach i zintegrowanych w jeden projekt o wspólnej identyfikacji i badawczym potencjale.

Opis galerii

Centrum zarządzania i nawigowania PALUSZKAMI mieści się w kamienicy przy ul. Kapucyńskiej 7. Piwnice, strych i wybrane przestrzenie wspólne będą przestrzenią wystawienniczą. W jednym z mieszkań mieści się też biuro organizacyjne / punkt kontaktowy. Działania w ramach projektu odbywają się w wielu różnych miejscach w Krakowie i nie tylko. Na przykład w ramach finisażu planowany jest wyjazd do Pcimia. Całe przedsięwzięcie jest efemeryczne i badawcze. Testujemy nienormatywne taktyki kuratorskie, wychodzenie z przestrzeni galeryjnych, performatywne formy obecności sztuki w życiu miasta czy wirtualnych oraz realnych platform społecznościowych (np. instagram, przedszkole, samochód lub przegląd…)

08.04.19 | DEEPER FILTH

5pm | The Dungeon – 7 Kapucyńska street

Dokument, realizm, brud. Eksploracja tematów niepopularnych, miejsc które pozostają zamglone, nieprzyjemne.

Ciało i otoczenie, przestrzeń najbliższa, światło i mrok. Kolor, senność, wizja, zawirowanie, interpretacje niecodzienne.

Dwie drogi

kurator: Rafał Zelek

Documentation, realism, filth. The exploration of unpopular topics and places that remain fogged and unpleasant.

Body and its surroundings, the closest space, the light and the dark. Color, drowsiness, vision, whirl, unusuail interpretations.

Two ways.

Curator: Rafał Zelek

09.04.19 | KIDARTISTS

3pm | 37 Tysiąclecia estate, Preschool 148

Wspólny projekt dzieci z przedszkola numer 148 w Krakowie i studentów krakowskiej ASP.

kurator: Damian Sobecki

A project prepared by children from the preschool 148 and the students of Cracow’s Academy of Fine Arts

Curator: Damian Sobecki

09.04.2019  | The Retrospective of the Philosophical Film Festival

7pm | Supernova Stage

Wydarzenie promujące dotychczasowy dorobek oraz przyszłą edycję Festiwalu Filmu Filozoficznego.

Pokaz krótkometrażowych filmów.

kuratorka: Nina Szukała

An event promoting hitherto achievements and the future edition of the Philosophical Film Festival.

A showing of short films

10.04.19 | INDICATIONS

3pm | 38/3 Piłsudskiego streets

Sytuacja niechciana. Profesorowie akademiccy zdają raport stanu prac nad zadaniami niesłużącymi do pokazywania.

kurator: Mateusz Stanuszek

An unwanted situation. The professors giving a report regarding the state of work on tasks not serving to point.

Curator: Mateusz Stanuszek

10.04.19 | FIVE FIRSTS

4pm | 38/3 Piłsudskiego street

Piknik sensoryczny. Wzrok, słuch i puch.

kuratorka: Wiktoria Lewandowska

A sensoric picnic. Sight, hearing and fluff

Curator: Wiktoria Lewandowska

11.04.19 ALIKE

7pm | Eszeweria, 9 Józefa street

Multisensualna prowokacja wobec szeroko rozumianej cielesności. Naturalność, erotyzm,

czułość i estetyka są powodami dla których powstaje przestrzeń jednocześnie intymna oraz wspólna i wyrozumiała.

kuratorka: Gabriela Stokłosa

A multisensual provocation towards a widely understood carnality. Naturality, erotism, tenderness and aesthetics are the reasons for which an intimate and, at the same time common space is created.

Curator: Gabriela Stokłosa

12.04.19 | In the finger

6pm | 7 Kapucyńska street

Wystawa Damiana Masłowskiego mająca na celu ukazanie spektrum postrzegania

artysty oraz prób utrwalania rzeczywistości.

kurator: Filip Czaja

An exhibition by Damian Masłowski meant to show the whole spectrum of the artist’s perception and his attempts at capturing reality.

Curator: Filip Czaja

12.04.2019 | MELANŻ (tutaj nie bardzo wiem, jak to przetłumaczyć, niby melanż to melange, ale nie jestem przekonany, czy pasuje…) 2.0 (juststars)

7pm | Hevre | 18 Meiselsa street

Wiksa, w której post-taneczny i rapowy underground spotyka klasykę gatunku splatając się w elektroncznych

tańcach, perfach, panelach dyskusyjny, koncertach, live-actach i interwencjach.

kurator: Rom Dziadkiewicz

koordynacja: Sandra Pasławska (splndr), Nat Początek

A party during which a post-dance and rap underground meets the genre’s classics, tangling in electronic dances, perfs, panel discussions, concerts, live-acts and interventions.

Curator: Rom Dziadkiewicz

Coordination: Sandra Pasławska (splndr), Nat Początek

12.04.19 | THE TASTING OF ART

secret time, secret location (information will be given on the event’s facebook page)

Wystawa performatywna dotycząca konsumpcji sztuki jako najbardziej wyrafinowanego towaru.

Małoformatowe perełki – rysunki z notatnika, fotografie, rękodzieła, prace znanych i nieznanych

zaprezentowane w formie degustacji sztuk.

kuratorka: Jadwiga Hernas

A performative exhibition regarding the consumption of art as the most sophisticated commodity.

Small-format gems – drawings from a notebook, photographs, handicrafts, the works of known and unknown, presented in the form of a tasting.

Curator: Jadwiga Hernas

13.04.19 | MONEY IN THE POCKET

8:30am-1pm  | the market at the Nowy square

Mniej i bardziej znani artyści zostali zaproszeni do stworzenia dzieł oscylujących wokół tradycji „żyd w sieni, pieniądz w kieszeni” a kuratorka wciela się w rolę przekupki na placu. Lista twórców biorących udział zostanie ogłoszona po wydarzeniu.

kuratorka: Klaudia Opoka

More and less known artists were invited to create works concerning the ‘Jew in the hallway, money in the pocket’ tradition, and the curator is playing the role of a vendor.

The artists’ list will be available after the event.

Curator: Klaudia Opoka

14.04.19 |  INDICATED ACA

12:30pm | The parish of st.Nickolaus the Bishop in Pcim

Wykład przybliżający tematykę alkoholizmu oczami dorastających z jego piętnem świadków.

kuratorka: Aleksandra Zając

A lecture about the alcohol addiction through the eyes of witnesses growing up with its stigma.

Curator: Aleksandra Zając

14.04.19 | JUMP INTO NOTHING

7pm | The PTTK Shelter on Kudłacze

Finisaż wieńczący serię inicjatyw pt. „Paluszki”. Eskapistyczne spotkanie na łonie natury. Koncert audio-wizualny. Open mic pod gołym niebem.  

kurator: Erwin Jeneralczyk

The closing of the ‘Paluszki’ series of initiatives. Excapistic meeting in the wild. Audio-visual concert and open-air open-mic

Curator: Erwin Jeneralczyk

Linki

Mapa