Katabaza

Sekcja laboratorium

Artysta

Dominik Setlak, Karolina Graca, Julita Golińska-Setlak

Kurator

 Dominik Setlak

Miejsce

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży
ul. Hieronima Wietora 13

Dodatkowe informacje

Działania performatywne
10.06.2022, g. 21:30 | 11.06.2022, g. 21:00 | 12.06.2022, g. 21:30

Wydarzenie na Facebook’u

Opis wydarzenia

Katabaza skupia się na narracji dotyczącej poszukiwania kłączy wiążących podmiotowość i świadomość autora, z wątkami przodków. Rodzina oraz odnajdywane zależności stają się pretekstem do rozpoczęcia mitologizowanej formuły przypowieści, morfującej pomiędzy intymnymi historiami, a społeczną perspektywą funkcjonowania miasta. Świadomości społecznej. Katabaza nie jest więc dosłownym „zejściem do podziemia”, jest „przejęciem i stałym zespoleniem dwóch światów” tego intymnego i społecznego, przeszłego i aktualnego.