Oddaj głos

KRAKERS - KONKURS 3000+

Zasady konkursu 3000+

W konkursie biorą udział galerie, formalne i nieformalne grupy oraz inicjatywy, których
wernisaże znalazły się w programie głównym art weeku https://cracowartweek.pl/program-glowny/. Naszym celem jest wyróżnienie
progresywnych realizacji, które są na wysokim poziomie w warstwie merytorycznej,
audialno-wizualnej i performatywnej. Jednym z kryteriów będzie również nawiązanie do
hasła przewodniego.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

Pierwszy etap to głosowanie wśród publiczności i uczestników Cracow Art Week 2019
Za pomocą internetowej ankiety dostępnej na stronie www.cracowartweek.pl będzie
możliwość oddania głosu na wybraną wystawę. Dla głosujących przewidziano książkowe
nagrody.

Otwarcie ankiety nastąpi 8 kwietnia 2019 o godzinie 18:00. Głosowanie będzie zamknięte 25
kwietnia o godzinie 18:00. 20 wystaw z największą ilością głosów zostanie
zakwalifikowanych do etapu II.

Drugi etap to obrady jury pod przewodnictwem Agnieszki Jankowskiej-Marzec
II etap rozpoczną obrady jury pod przewodnictwem Agnieszki Jankowskiej-Marzec.
Spośród dwudziestu najlepiej ocenianych przez publiczność wystaw jury wybierze zwycięzcę
konkursu 3000+. Nominowani będą oceniani według następujących kryteriów:
innowacyjność; wysoki poziom realizacji w warstwie merytorycznej, audialno-wizualnej czy
performatywnej; nawiązanie do tematu przewodniego Cracow Art Week 2019: SKOK.
Jury: Agnieszka Jankowska-Marzec, Arkadiusz Półtorak, Krzysztof Siatka, Łukasz
Surowiec
Wyniki zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2019 roku.