Stacja Badawcza OUTSIDER ART Kalwaryjska 29

Krzysztof Majewski „Fantasmagorie”. wystawa rysunków

Artysta

Krzysztof Majewski

Kuratorka

Grażyna Borowik

Miejsce

Stacja Badawcza OUTSIDER ART ul. Kalwaryjska 29

Wernisaż

12.05.2023,
g.18.00

Dodatkowe informacje

Czynne: 12.05.2023, g.18:00-21:00 | 13-14.05.2023, g.11:00-18:00 | 17.05.2023, g.14:00-16:00 | 18.05.2023, g.12:00-14:00 | 19.05.2023, g.12:00-14:00

OPIS

Ujściem dla twórczej i emocjonalnej ekspresji Krzysztofa Majewskiego są jego rysunki sytuacyjne. Jest to swoisty dziennik wydarzeń, który pomaga mu odreagować podwyższony stan uczuć, napięć i frustracji, pozwala w zakamuflowanej formie opowiadać o bieżących doświadczeniach, myślach, i pragnieniach. Tworzone sprawną kreską, oparte na wyobraźni i absurdzie kompozycje wydają się humorystyczne, ale zamiana przeżytych bądź wyimaginowanych  scen na groteskowo przetworzone formy to próba poradzenia sobie ze skomplikowanymi doświadczeniami.

O GALERII

Stacja Badawcza OUTSIDER Art, ulokowana przy ul. Kalwaryjskiej 29 w Krakowie, rozpoczęła swoją działalność w październiku 2018 roku jako placówka naukowo-artystyczna Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka im. dr. Andrzeja Kowala. Jest miejscem spotkań sztuki profesjonalnej, art brut i outsider art; twórców, teoretyków, hobbystów i publiczności. Jest placówką wystawienniczą, badawczą, galerią, biblioteką. Gromadzi i archiwizuje dokonania artystów, prezentuje filmy na ich temat, organizuje warsztaty plastyczne, konkursy i konsultacje. Inicjuje działania, które w szerokim i złożonym zakresie popularyzują szeroko pojętą ekspresję wizualną.

LINKI

NOTKA

Krzysztof Majewski urodził się w roku 1996 w Krakowie. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, autorem setek grafik, rysunków, tekstów poetyckich. Jego pierwsza wystawa indywidualna miała miejsce w Stacji Badawczej OUTSIDER Art w roku 2020. Ekspresyjne, znakomicie rysowane głowy, do złudzenia przypominające tradycyjne techniki drzeworytnicze, prezentowały wysoki poziom artystyczny i możliwości techniczne autora. Fantasmagorie, to cykl lapidarnych rysunków sytuacyjnych, swoisty dziennik wydarzeń, który w zakamuflowanej, groteskowej formie komentuje bieżąc życie, doświadczenia, myśli i pragnienia artysty. Tworzone sprawną kreską kompozycje, oparte na wyobraźni i absurdzie, zestawieniu silnych kontrastów zdają się przeczyć zasadom prawdopodobieństwa i logiki. Zagadkowe tytuły łączące ironiczny dystans z pierwiastkiem tragizmu dopełniają hybrydycznej stylistyki prac.

Stacja Badawcza OUTSIDER ART | Kalwaryjska 29