Stacja Badawcza OUTSIDER ART
Kalwaryjska 29

Kto, kiedy, gdzie i dlaczego? Czeski art brut

artystki

Marie Kohoutkova, Marie Kusova

kuratorka – kurator

Grażyna Borowik, Jaromir Typylt

miejsce

Stacja Badawcza OUTSIDER ART
Kalwaryjska 29

wernisaż

19.04.2024 – 18:00

dostępność

19.04.2024 – 18:00
20.04.2024 – 14:00–17:00
21.04.2024 nieczynne
22.04.2024 – 16:00–18:00
23.04.2024 – 16:00–18:00
25.04.2024 – 12:00–14:00
26.04.2024 – nieczynne

OPIS

Wystawa zorganizowana jest w ramach współpracy krakowskiej galerii Stacja Badawcza OUTSIDER Art i praskiej Art Brut Gallery. W kręgu outsider art spotykamy twórców nieświadomie podejmujących zadziwiające eksperymenty i poszukiwania formalne, techniczne i ikonograficzne, bardziej z powodu wewnętrznej konieczności, niż z powodu zewnętrznej presji rynku sztuki. Marie Kohoutkova i Marie Kusova to artystki nadzwyczajnie zwyczajne w swym autentyzmie i szczerości wypowiedzi, wierne wyłącznie wewnętrznemu imperatywowi.

O GALERII

Stacja Badawcza Outsider Art prowadzi swoją działalność od października 2018 roku, jako placówka Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka im. dr. Andrzeja Kowala. Ulokowana w sercu Starego Podgórza w Krakowie jest jedyną tego typu galerią, która realizuje działania zmierzające do popularyzacji i lepszego zrozumienia sztuki szeroko pojętej, zarówno profesjonalnej, art brut jak i wszelkiego rodzaju zjawisk z obszaru outsider art zwłaszcza w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii, działań przestrzennych i filmu. Ośrodek jest miejscem aktywizacji społecznej i zajęciowej, prowadzi warsztaty, konsultacje, konkursy, organizuje spotkania literackie, międzynarodowe przeglądy filmów o sztuce outsiderów, wydaje katalogi wystaw i publikacje dotyczące arteterapii i psychopatologii ekspresji , gromadzi kolekcje sztuki, dokumentuje fotograficznie i filmowo twórczość artystów. Organizacją galerii i wystaw zajmuje się Grażyna Borowik, malarka, pedagog, prezydent Stowarzyszenia i Dariusz Tokarczyk, artysta malarz, dokumentalista.

LINKI

Stacja Badawcza OUTSIDER ART | Kalwaryjska 29