Galeria Piana (II lokalizacja)
Retoryka 24

Labels

artysta

Tomasz Kręcicki

kuratorzy

Filip Rybkowski, Michał Sroka, Michał Zawada

miejsce

Galeria Piana (II lokalizacja)
Retoryka 24

prezentacja edycji i oprowadzanie autorskie

20.04.2024 – 16:00–18:00

dostępność

19.04.2024 – 15:00–18:00
20–26.04.2024 – 15:00–19:00

OPIS

Prezentacja edycji i oprowadzanie autorskie po wystawie Tomka Kręcickiego „Labels”. Na wystawie zaprezentowana będzie stworzona specjalnie dla Galerii instalacja w formie przeskalowanego kubka i etykietek do torebek herbacianych. Każda etykieta to osobny obraz przedstawiający sytuację z codziennego życia.

O GALERII

Działalność Fundacji Galerii Piana koncentruje się na mapowaniu i promowaniu najnowszych zjawisk w sztukach wizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem krakowskiej sceny artystycznej.

Galeria daje przestrzeń do prezentacji twórczości najmłodszych, w tym debiutujących artystów, włączając ją w szerszy kontekst świata sztuki. Jesteśmy przestrzenią nie tylko wystawienniczą, ale również miejscem refleksji teoretycznej na temat sztuki, a także społeczności, wspólnoty i środowiska.

LINKI

pianagallery.com
instagram: pianagallery

Galeria Piana II lokalizacja | Retoryka 24