Elementarz dla Mieszkańców Miast Adama Asnyka 7

Materialność rozmowy | The Materiality of Conversation

Artystki

Agata Biskup, Monika Drożyńska, Marysia Lewandowska

Kurator

Arkadiusz Półtorak

Miejsce

Elementarz dla Mieszkańców Miast
ul. Adama Asnyka 7

Wernisaż

12.05.2023,
g.17:30

Dodatkowe informacje

Czynne: 17.05.2023, g.18:00-19:00 | 19.05.2023, g.18:00-19:00 lub po indywidualnym umówieniu: asnyka7.projectspace@gmail.com

OPIS

Artystki zaproszone do udziału w wystawie mierzą się z problemem artystycznego zapisu rozmowy pomiędzy ludźmi. Taki zapis okazuje się prawdziwym wyzwaniem szczególnie w odniesieniu do rozmów ważnych, trudnych do przeprowadzenia, wysyconych afektami, zmieniających życie – takich, które same w sobie okazują się porównywalne do dzieł sztuki. Nieredukowalne do tekstu, rozmowy-dzieła znajdują się zawsze na granicy reprodukowalności – a choć potrafią zrastać się z życiem, ciągle zagraża im zapomnienie.

O GALERII

Galeria, klub, miejsce spotkań oraz rezydencja artystyczna. Istnieje od 2016 roku w kamienicy przy ul. Adama Asnyka 7 w Krakowie. Zajmuje tam piwnicę, gdzie odbywa się większość wydarzeń muzycznych, a także strych, który stanowi niecodzienną przestrzeń do prezentacji sztuki współczesnej. Patronem Elementarza jest Bertolt Brecht, od którego zapożyczono nazwę całego przedsięwzięcia (z cyklu wierszy 'Aus dem Lesebuch für Städtebewohner’). Nawiązując do Brechta, wspieramy rozwój działań świadomych społecznie i eksperymentalnych pod względem estetycznym w sztukach wizualnych, muzyce elektronicznej i pokrewnych polach.

LINKI

Elementarz dla Mieszkańców Miast