Shefter Gallery

Jabłonowskich 6

Nieznośna melancholia detalu albo niezadomowienie

artystka

Aleksandra Młynarczyk-Gemza

kurator

Bartłomiej Dobroczyński

miejsce

Shefter Gallery
Jabłonowskich 6

wernisaż

20.04.2024 – 19:00

dostępność

20.04.2024 – 12:00–19:00
21–25.04.2024 – 12:00–16:00
26.04.2024 – 12:00–18:00

OPIS

Wystawa Nieznośna melancholia detalu albo niezadomowienie to wypowiedź artystki, która mocno przeżywa wojnę w Ukrainie, pandemię COVID-19 i społeczną izolację, zagrożenia klimatyczne i cywilizacyjne. To filozoficzny traktat o DOMU „napisany” za pomocą fotografii, video oraz aranżacji przestrzeni. Jego tematem jest napięcie pomiędzy poczuciem swojskości i zakorzenienia oraz dziwaczności (bizarre) i wyobcowania. Jest to afirmacja życia i codziennej egzystencji oraz świadectwo lęku przed ich utratą.

O GALERII

Shefter Gallery to miejsce otwarte na różnorodne twórcze osobowości, a nie tylko na konkretne artystyczne działania i gatunki. Współtworzymy wystawy z artystkami i artystami różnych pokoleń i środowisk, tkając tym samym wielowątkową opowieść o sztuce współczesnej. Interesuje nas artystyczny ferment i proces wspólnego wytwarzania wystaw. Zapraszamy!

LINKI

Shefter Gallery | Jabłonowskich 6