ZASADY WSPÓŁPRACY SEKCJI „LABORATORIUM”
CRACOW ART WEEK KRAKERS 2021: (NO) HOPE

1. Termin Cracow Art Week KRAKERS: 13-20 czerwca 2021

2. Program Cracow Art Week KRAKERS podzielony jest na 2 bloki:

 • program główny odbywający się od 13 do 20 czerwca 2021 obejmujący wernisaże i akcje artystyczne zaproszonych galerii i grup artystycznych oraz wernisaże i akcje artystyczne laureatów sekcji LABORATORIUM
 • wydarzenia towarzyszące odbywające się od 13 do 20 czerwca 2021 obejmujące spotkania, warsztaty, oprowadzania i szereg innych wydarzeń itd.

3. Potwierdzeniem udziału w Cracow Art Week podpisanie umowy o współpracy.

4. Wystawy biorące udział w programie głównym Cracow Art Week KRAKERS nie mogą być otwarte wcześniej niż 13.06.2021.

5. Ze względu na dużą ilość uczestników i możliwość prezentacji wystaw jak największej ilości osób, galerie biorące udział w imprezie proszone są o udostępnienie wystaw
minimum w godzinach:

 • Poniedziałek (14.06.2021) w godzinach 16:00-18:00
 • Wtorek (15.06.2021) w godzinach 16:00-18:00
 • Środa (16.06.2021) w godzinach 16:00-18:00
 • Czwartek (17.06.2021) w godzinach 16.00-18.00
 • Piątek (18.06.2021) w godzinach 16.00-18.00
 • Sobota (19.06.2021) w godzinach 11.00-18.00 (oraz na potrzeby oprowadzania o uzgodnionej wcześniej porze)
 • Niedziela (20.06.2021) w godzinach 11.00-18.00 (oraz na potrzeby oprowadzania o uzgodnionej wcześniej porze)

Wystawy powinny być gotowe i dostępne w tych dniach pomimo późniejszej daty wernisaży. Każde miejsce indywidualnie wyznacza i egzekwuje zachowanie zasad bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19 (wyznacza ilość zwiedzających, zamieszcza odpowiednie komunikaty, egzekwuje poprawne noszenie maseczek i zachowywanie dystansu społecznego).

6. Wydłużenie godzin otwarcia jest mile widziane. Prosimy w takiej sytuacji o przesłanie informacji o zmianie godzin otwarcia, zostaną one udostępnione w mediach cyfrowych.

7. W przypadku niemożliwości dostosowania się z poważnych przyczyn obiektywnych do powyższych terminów prosimy o przesłanie informacji organizatorowi tzn. dokładną informacją o dniach i godzinach otwarcia.

8. W przypadku działań o charakterze efemerycznym lub performatywnym, które z oczywistych powodów nie mogą odbywać się przez czas trwania Cracow Art Week KRAKERS 2021, prosimy o stosowną informację.

9. Terminy i godziny wernisaży oraz oprowadzań w poszczególnych galeriach ustalane są przez organizatora z podziałem na dzienne “marszruty” tak aby publiczność miała zapewniony logiczny plan uczestnictwa w otwarciach wystaw. Bardzo prosimy o uwzględnienie tego podziału w planowaniu wernisaży. Informacje o proponowanej godzinie prześlemy w późniejszym terminie po potwierdzeniu wszystkich wydarzeń tworzących imprezę. Plan oprowadzania ustala organizator.

10. W przypadku trudności kadrowych organizator, w miarę swoich możliwości, postara się zapewnić pomoc wolontariuszy. Zgłoszenia dotyczące zapotrzebowania w tym zakresie, prosimy przesyłać 30.05.2021 na adres mailowy cracowartweek@gmail.com. W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu.

11. Organizacja przestrzeni i lokalu leży w gestii uczestników.

12. Organizacja koniecznych pozwoleń (jeśli z jakiś względów takie są wymagane) oraz sprzętu koniecznego do realizacji przedsięwzięć leży w całości w gestii uczestników.

13. Odpowiedzialność za wystawy i organizowane wydarzenia (w tym za bezpieczeństwo odbiorców wydarzenia) leży w gestii ich bezpośrednich organizatorów.

14. Potwierdzenie zaproszenia galerii do udziału w terminie gwarantuje pełny udział w imprezie czyli m.in.:

 • uczestnictwo w programie głównym,
 • dostarczenie do danego miejsca materiałów promocyjnych,
 • umieszczenie informacji promocyjnych w materiałach drukowanych,
 • umieszczenie informacji promocyjnych w mediach cyfrowych,
 • udział galerii w wydarzeniach towarzyszących (np. oprowadzanie w ramach cyklu KulTOUR),
 • pomoc wolontariuszy (w miarę możliwości organizatora),

15. Logotypy i informacje o identyfikacji wizualnej Cracow Art Week KRAKERS dostępne są pod adresem www.cracowartweek.pl/presspack

TERMINARZ
 • Termin Cracow Art Week KRAKERS 13-20 czerwca 2021
 • Termin dostarczenia podpisanych umów potwierdzających współpracę 16.05.2021

BARDZO PROSIMY O DOTRZYMYWANIE POWYŻSZYCH TERMINÓW DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW.

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Fundacja Wschód Sztuki – organizator Art Weeku KRAKERS znajdująca się pod adresem ul. Batorego 2 Kraków 31-135. telefon + 48(12) 222 50 53, cracowartweek@gmail.com, www.cracowartweek.p lub http://www.fws.art.pl/, eastofart@gmail.com.

W związku z tym, pragniemy również poinformować, że Państwa dane w postaci adresu email, numeru telefonu i adresu pocztowego znajdują się w naszej bazie danych. Dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Państwa nr telefonu i e-mail przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach organizacyjnych Art Weeku KRAKERS i nie są nikomu postronnemu udostępniane, pozostałe dane – adres siedziby lub wydarzenia, adresy stron www i mediów społecznościowych wykorzystane zostaną do celów promocyjnych Art Weeku KRAKERS. Aby zrezygnować mogą Państwo wysyłać e-mail na adres mailowy cracowartweek@gmail.com lub eastofart@gmail.com w treści wpisując „Rezygnuję – RODO”. Rezygnacji mogą Państwo dokonać w każdej chwili.