O FUNDACJI

Fundacja Wschód Sztuki powstała w 2006 roku. Jej celem jest promowanie sztuki najnowszej zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność Fundacji ma na celu wywołanie wzrostu zainteresowania, poszerzenie wiedzy i znajomości sztuki współczesnej (szczególnie najnowszej) w społeczeństwie oraz wspieranie rozwoju środowiska artystycznego. Dążenia Fundacji realizowane są poprzez organizowanie i finansowanie cyklicznych wydarzeń, festiwali, wystaw na terenie kraju i poza jego granicami, prowadzenie analiz i studiów z zakresu sztuki aktualnej, urządzanie spotkań, artist talk, paneli dyskusyjnych dotyczących sztuki współczesnej, gromadzenie i dokumentacyjne opracowywanie dzieł, głównie eksponatów sztuk wizualnych, współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz osobami zainteresowanymi celami Fundacji, elektroniczną i drukowaną archiwizację wydarzeń inicjowanych i współtworzonych przez organizację.

Fundacja od 2006 roku wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym przygotowywała festiwal sztuk wizualnych ArtBoom (www.artboomfestival.pl), od roku 2012 prowadzi krakowski gallery weekend Krakers (www.cracowgalleryweekend.pl), który od 2019 roku przekształcił się w Cracow Art Week. W 2009 roku Fundacja Wschód Sztuki zainicjowała projekt Contemporary Belarus, podjęty w celu animacji i promocji białoruskiej sztuki współczesnej, mało znanej szerszej publiczności europejskiej. Wspólnie z Małopolskim Instytutem Kultury, Krytyką Polityczną i Fundacją Splot, Fundacja Wschód Sztuki była inicjatorem Projektu Miejskiego (2009) – zakrojonego na szeroką skalę działania o charakterze społeczno-artystycznym. Współtworzyła również takie wydarzenia jak: Video Now (www.videonowproject.wordpress.com), Video Now Dokument czy Krk: Loca(r)tor (www.facebook.com/krklocartor).

Od roku 2006 Fundacja Wschód Sztuki uczestniczy w Programie Narodowego Centrum Kultury „Staże w instytucjach kultury”, przekazując wiedzę i doświadczenia osób współpracujących z Fundacją studentom studiów związanych ze sztuką i animacją kultury. Uczestniczy również w Programie Stypendialnym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polonia”, przeznaczonym dla młodych twórców kultury. W 2018 roku Fundacja Wschód Sztuki we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa oraz Leipzig International Art Programme zorganizowała pierwszą edycję rezydencji dla artystów sztuk wizualnych w Krakowie.
Strona www: http://www.fws.art.pl/