ADHEZJA

Wystawy rzeczywiste oraz projekt on line.

Artyści

Ernest Borowski, Zuzanna Bodzoń, Estera Gałuszka, Aleksandra Huk, Michał Menkarski, Dominik Setlak, Mateusz Stanuszek

Kuratorzy

Mariusz Sołtysik, współpraca Estera Gałuszka i Dominik Setlak

Miejsce

OPCJA Galeria Wydziału Intermediów

Dodatkowe infrmacje

Szczegółowe informacje, godziny oraz adresy wystaw podamy na stronach Krakersa oraz Galerii Opcja / na facebooku:
https://www.facebook.com/opcjagaleriaintermedia/

Harmonogram:

19.10 Dominik Setlak – ul. Kalwaryjska 54 (podwórko)
20.10 Ernest Borowski – ul. Lenartowicza 19 (mieszkanie)
21.10 Estera Gałuszka – ul. Retoryka 21/1 okno i mieszkanie
22.10 Zuzanna Bodzoń – ul. Zamkowa 12 (podwórko)
23.10 Michał Menkarski – ul. Majora 1/1 (mieszkanie)
24.10 Anna Huk – ul. Bałuckiego 15 (przed garażem)
25.10 Mateusz Stanuszek – online

Opis wydarzenia

Wystawa „Adhezja” odnosi się do terminu używanego w fizyce i chemii. Etymologicznie pochodzi z języka łacińskiego, oznaczając „przyleganie”. Adhezja oznacza fizyczne przyciąganie lub łączenie się ze sobą dwóch substancji, szczególnie dostrzegalne w skali makro pomiędzy substancjami o odmiennych właściwościach.

Tym razem „przyleganie” lub „łączenie” może stać się przyczynkiem do pokazania indywidualnych przestrzeni jako wspólny konglomerat, czy habitat, choć jego wspólne fizyczne / materialne powstanie – nie byłoby możliwe. To swoiste połączenie się, wynika z potrzeby działania w grupie, działania społecznego zabarwionego jednak subiektywną emanacją charakterów. Twórcy zaadaptują przestrzeń fizyczną, tworząc z niej kapsułę wystawienniczą (pokój, komórka, piwnica, strych, wnętrze auta, itp.), którą następnie zarejestrują. Tak powstała przestrzeń stanie się przestrzenią wirtualną o cechach rzeczywistości fizycznej, materialnej. Powstały zapis powinien być połączony z innymi „kapsułami”, wnętrzami, tworząc rodzaj budowli nierealnej – opartej jednak o materialny i dokumentacyjny zapis. Rzeczywistość wirtualna daje nam możliwość takiego połączenia i skonfrontowania obu światów. W świecie materialnym, połączenie może nastąpić jedynie w umyśle widza. Dodatkowym aspektem w tym kontekście jawi się także budowa wirusów w tym COVID-19, który, aby zainfekować organizm musi się do niego „przyczepić”. Wydaje się, że człowiek stał się dla naszej planety „wirusem”, niszczącym i jednocześnie bezradnym wobec własnych działań. Żyjemy więc w stanie niepewności, zawieszenia, nierealności, nie znając jeszcze mechanizmów działania i wszystkich konsekwencji…

Opis miejsca

„Opcja” to Galeria Wydziału Intermediów przy ASP w Krakowie. Galeria powstała w 2013 roku. Przestrzeń ta jest przeznaczona przede wszystkim dla działań i prezentacji studenckich, a także jako obszar działalności pracowni dydaktycznych. Galeria jest także otwarta na prezentacje ciekawych projektów spoza obszaru uczelni jak festiwale, wykłady, pokazy czy konkursy. Formalnym opiekunem galerii jest Mariusz Sołtysik. W latach 2013— 2019 r. odbyło się 45 wystaw. Główną osią były cykle „P jak prezentacja” oraz „TY / JA”. Celem tego cyklu wystaw była szeroko pojęta prezentacja zjawisk jakie zachodzą na styku: pracownia / pedagog — student („TY / JA”) oraz udostępnienie ich w formie pokazu, wystawy lub wydarzenia. Proponowana formuła polegała na wzajemnej relacji w stosunku do miejsca i wybranego tematu / zjawiska. Chodziło o partnerską i relacyjną, wzajemnie dopełniającą lub dyskutującą ze sobą realizację. Formuła nie zakładała skończonego dzieła. Obecnie wystawy odbywają się w cyklu nieregularnym, choć główne założenia pozostały niezmienione. Najchętniej widziany jest, gest, proces lub wybrany aspekt merytoryczny. Galeria jest siedzibą międzynarodowego konkursu na dzieło intermedialne ICIA.

Siedziba galerii, a wydarzenia odbywają się w innych miejscach.