OPCJA Galeria Wydziału Intermediów

OPCJA Ulotna

Wernisaż: 14 kwietnia 2019, Godzina: 18:30

Adres: ul. Krzemionki 30, budynek „Twardowska”

Szczegółowy program dostępny on line https://www.facebook.com/opcjagaleriaintermedia

Artyści

Zuzanna Bodzoń, Arti Grabowski, Gosia Łapińska, Krzysztof Maniak, Aurelia Mandziuk (ASP Szczecin), Tomasz Matuszak (ASP Łódź), Maria Nova, Maria Pyrlik, Wojciech Ratajczak, Dominik Setlak, Mariusz Sołtysik, Mateusz Świderski, Monika Skibińska

Kurator

Mariusz Sołtysik

Opis wydarzenia

OPCJA Ulotna jest projektem efemerycznym. Artyści wybiorą do swojego działania przestrzeń publiczną miasta Krakowa. Ma to zwrócić uwagę na ulotność, nietrwałość oraz podnosić kwestię odpowiedzialności za podejmowane działania. To pytanie do artysty i widza o podjęcie dialogu. Liczymy, że wydarzenie będzie stymulować i zachęcać do wzajemnej komunikacji i otwartości w czasach podziałów i stawiania murów. Realizacje zostaną zarejestrowane i odtwarzane w OPCJI / GALERII WI w trakcie trwania festiwalu.

Opis galerii

„Opcja” to Galeria Wydziału Intermediów przy ASP w Krakowie. Galeria powstała w 2013 roku, a pierwszą wystawą była prezentacja studenckiego koła naukowego „Jest Opcja”, którego opiekunem został Mariusz Sołtysik. Przestrzeń ta jest przeznaczona przede wszystkim dla działań i prezentacji studenckich, a także jako obszar działalności pracowni dydaktycznych. Galeria jest także otwarta na prezentacje ciekawych projektów spoza obszaru uczelni jak festiwale, wykłady, pokazy czy konkursy. Formalnym opiekunem galerii jest od 2015 roku Mariusz Sołtysik. Obecnie prezentowane są cykle pt. „TY / JA” oraz „P jak prezentacja”. Celem tego cyklu wystaw jest szeroko pojęta prezentacja zjawisk jakie zachodzą na styku pracownia / pedagog — student („TY / JA”) oraz udostępnienie ich w formie pokazu, wystawy lub wydarzenia. Proponowana formuła ma polegać przede wszystkim na wzajemnej relacji w stosunku do miejsca i wybranego własnego tematu / zjawiska. Pokazywane prace pedagoga i studenta, nie mają i nie powinny mieć charakteru relacji typu: mistrz i uczeń. Tu chodzi o partneską i relacyjną, wzajemie dopełniającą lub dyskutującą ze sobą realizację. Formuła nie zakłada skończonego dzieła. Najchętniej widziany jest, gest, proces lub wybrany aspekt merytoryczny. Ponieważ Galeria „Opcja” jest dość specyficznym miejscem, nie bez znaczenia jest fakt uwzględnienia jej specyfiki / kontekstu w prezentowanej pracy lub pracach oraz charakteru intermedialnego. Wystawy w tej formule mogą funkcjonować od godziny do 7 lub 14 dni.

Linki

Mapa