Deadline nadsyłania zgłoszeń

3.05.2021

Wyniki Open Call

10.05.2021

Termin prezentacji

13.06 – 20.06

Fundacja Wchód Sztuki we współpracy z Cricoteką, Lotnym Domem Wydawniczym oraz Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, zapraszają artystki i artystów sztuk wizualnych do zgłaszania swoich niezrealizowanych projektów z ostatniej dekady.

W Polsce co roku w ramach konkursów na stypendia twórcze MKiDN (obecnie MKDNiS), w wyniku braku rekomendacji komisji opiniującej, kilkaset projektów artystycznych pozostaje odrzuconych. Ze względu na porównywalnie niewielką ilość funduszy przeznaczonych na rozwój sztuk wizualnych, projekty te najczęściej pozostają bez szans na ich późniejszą realizację. Wiele propozycji artystek i artystów nie finalizuje się także przy okazji współpracy z instytucjami sztuki, organizacjami miejskimi, pozarządowymi i rządowymi, do których są zapraszani. Niechlubną tradycją stało się również niepłacenie artystkom i artystom za ich pracę projektową, jak i niewspominanie o niezrealizowanych projektach, z której dany mecenat się wycofuje. Włożony wysiłek twórczy, energia, czas i talent, pomimo iż urzeczywistniają się w postaci szkicu, idei, instrukcji, przestają istnieć.

W ramach open call chcielibyśmy zebrać i upublicznić projekty artystek i artystów, a dochód ze sprzedaży publikacji przeznaczyć na częściową rekompensatę niewypłaconych honorariów. Do projektu zapraszamy działających na terenie Polski twórczynie i twórców. Chcemy przyjrzeć się pomysłom, które powstały w latach 2010 – 2020 jak i powodom ich odrzucenia. Szczególnie zależy nam na zebraniu prac społecznie zaangażowanych, badawczych, z natury niekomercyjnych. Przede wszystkim interesują nas projekty, które były odrzucone ze względów prawnych, politycznych, które można klasyfikować jako niewygodne, trudne w odbiorze, podważające normy społeczne lub przyzwyczajenia, naruszające tradycyjne wartości, nazbyt postępowe, niezgodne z oczekiwaniami zleceniodawcy.

W ramach publikacji chcielibyśmy przyjrzeć się temu co straciliśmy oraz przynajmniej w części zrekompensować pracę artystów i artystek. Jesteśmy przekonani, że niezrealizowane projekty są równie istotne, a powody, dla których nie powstały są źródłem wiedzy o sytuacji politycznej, kondycji społecznej, miejsca, w którym znalazła się „polska sztuka”.

Kurator(ka) i Koordynator(ka)

Marta Romankiv
Łukasz Surowiec

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

Wypełnij Formularz, dodaj wymagane załączniki. Zgłosić można do 3 projektów, realizacja których była planowana w Polsce lub przy wsparciu polskich mecenatów (państwowych lub prywatnych).