Chorus

Artyści

Sara Piotrowska, Maciej Szczęśniak, zaproszeni chórzyści

Kuratorka

Sara Piotrowska, Maciej Szczęśniak

Dodatkowe informacje

Rozszerzone wydarzenie on i off line

Opis wydarzenia

Najważniejszą techniką ułatwiającą zapamiętywanie jest rytm. Tak rodzi się pieśń, najbardziej demokratyczny wyraz anonimowej wyobraźni artystycznej ludu. Chór posiada rangę tej instancji, która pomaga widzom natrafić na właściwy trop uczestnictwa w świecie. Jest sytuacją, nie abstrakcją, przechowuje pamięć, gromadzi zamiast analizować, dodaje bez podrzędności, pozostaje w homeostazie. Pieśnią parodos wkraczamy w zerową fazę sztuki, która stale rosnąc, wchłania kolejne elementy rzeczywistości, aby wreszcie stać się kulą ziemską (J. Ludwiński).

Sara Piotrowska (1989) i Maciej Szczęśniak (1989) artyści wizualni, domniemani kuzyni, akademicy, mieszkają i pracują w Krakowie i Warszawie, wspólnie ubiegają się o plantację bananów w Brazylii w spadku po bezdzietnym wuju Maćka. Pracują przede wszystkim site-specific, prowadząc długotrwałe studia przypadków. Posługują się obiektem, instalacją, performansem, tekstem, procesem. Współpracują od 2015 roku po odkryciu pokrewieństwa zainteresowań i krwi, od 2019 roku wspólnie prowadzą artist-run-space Piotrowska/Szczęśniak atelier w Krakowie.

Opis miejsca

W 2020 roku wobec zmieniających się radykalnie okoliczności przekształciliśmy się z duetu artystycznego w Chorus Operating System 2.0. Staliśmy się wyłącznie metodą pracy do zaimplementowania w dowolnym miejscu i kontekście.