Poczta Główna
Wielopole 2

Połączenia.

Wystawa zorganizowana w ramach współpracy Wydziału Sztuki UP z Zeitgeist Asset Management, współfinansowana ze środków Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Artyści / Artystki

Agata Agatowska, Malwina Antoniszczak, Kamil Baś, Stanisław Cholewa, Monika Chrabąszcz-Tarkowska, Agnieszka Dutka, Dorota Hadrian, Michał Hyjek, Franciszka Jagielak, Barbara Janczak, Kornel Janczy, Piotr Jargusz, Lech Kolasiński, Natalia Kopytko, Joanna Krokosz, Magdalena Lazar, Dagmara Latała, Agnieszka Łukaszewska, Małgorzata Markiewicz, Krzysztof Marchlak, Memorymorph, Andrzej Najder, Monika Natkaniec-Papp, Małgorzata Niespodziewana, Mirosław Niesyto, Marcin Nowak, Anna Pichura, Magdalena Pińczyńska, Konrad Peszko, Ewa Protasiewicz, Mateusz Rafalski, Anna Sadowska, Aleksandra Satława, Wojciech Sobczyk, Dominika Spytek, Barbara Stachura, Łukasz Surowiec, Karolina Szafran, Zuzanna Wdowik, Anna Węgrzyniak, Małgorzata Wielek, Witold Winek, Angelika Wojas, Katarzyna Wojdyła, Anna Zabdyrska, Magdalena Żmijowska, Przemysław Paliwoda, Krzysztof Gil

Kuratorka/Kurator

Weronika Plińska, Sebastian Bożek

Miejsce

Poczta Główna

Wielopole 2

Wernisaż

12.05.2023,
g.19.00-21.00

Dodatkowe informacje

Czynne: 12.05.2023, g.18:00-21:00 | 13-19.05.2023, g.16:00-19:00

OPIS

Poczta Główna to nie tylko obiekt-palimpsest, noszący ślady nadpisanych znaczeń, ale także model swoistego uniwersum – materializacja utopii technologiczno-architektonicznej, w efekcie której narodził się nowy, usieciowiony człowiek nowoczesny. Wystawa będzie pretekstem do spojrzenia na to, w jaki sposób współcześni artyści i designerzy podejmują problem widzenia i obrazowania oraz relacji pomiędzy sztuką i nauką. Czy renesansowe i modernistyczne fantazmaty są dla nich polem twórczej reinterpretacji, czy elementem zaniechanego dziedzictwa?

O GALERII

Zaproponowana wystawa to projekt artystyczno-badawczy, którego celem jest podjęcie wybranych wątków nawiązujących do biografii budynku Poczty Głównej, który zbudowano w latach 1887-1889 według projektu wiedeńskiego architekta Friedricha Setza w stylu neorenesansu północnego. W latach 1931-36 Pocztę poddano generalnej przebudowie pod kierunkiem Fryderyka Tadaniera.

W latach 90. XX w. przywrócono wieży kopułę i dokonano zmian nadających budowli postmodernistyczny charakter. Obecnie Poczta Główna nie pełni już swojej funkcji w dotychczasowym wymiarze. Od 2019 roku budynek znajduje się w posiadaniu prywatnego, czeskiego inwestora Zeitgeist Asset Management, funduszu z siedzibą w Pradze, który pod okiem konserwatora zabytków i wraz z zespołem architektów, prowadzi badania zmierzające do odsłonięcia śladów neorenesansowej przeszłości budynku. Gmach Poczty Głównej przygotowywany jest obecnie do pełnienia w przyszłości funkcji hotelu, otwartego i czerpiącego z ducha miejsca.

LINKI

TBA

Poczta Główna| Wielopole 2