WSPÓŁPRACA PARTNERSKA Z DOMEM KRAKOWSKIM W NORYMBERDZE

Dom Krakowski w Norymberdze jest jedyną placówką Miasta Krakowa poza granicami kraju. Misją Domu jest zacieśnienie więzi między Polską a Niemcami poprzez oferowanie projektów promujących miasto partnerskie Kraków. Pod jego dachem swoje miejsce znalazły instytucje dające norymberskiej publiczności możliwość spotkania z bogatym życiem kulturalnym Krakowa oraz jego walorami turystycznymi takie jak Centrum Kultury w Domu Krakowskim (Kulturzentrum im Krakauer Haus)Stowarzyszenie Wieża Krakowska (Krakauer Turm Verein)Towarzystwo Niemiecko-Polskie we Frankonii (Deutsch-Polnische Gesellschaft in Franken) oraz biuro podróży Reisebüro „Polenreisen“. Do działań Domu Krakowskiego zalicza się m.in. organizowanie koncertów muzycznych, wystaw i wernisaży sztuki a także odczytów literackich i paneli dyskusyjnych.

W ramach współpracy z Cracow Art Week KRAKERS Dom Krakowski w Norymberdze zaprezentuje projekt Zauberberg autorstwa Róży Dudy i Michała Soi. Wydarzenie należące do programu partnerskiego Cracow Art Week KRAKERS pozwoli mieszkańcom Norymbergi w symboliczny sposób uczestniczyć w krakowskim tygodniu sztuki a także po raz pierwszy zapoznać się z dorobkiem artystycznym krakowskiego duetu.

Terminy:

12.04 18:00 – 22:00 wernisaż wystawy

13.04 18:00 – 22.00 oprowadzania kuratorskie oraz koncert

14.04 12:00 – 16:00 krakowski brunch z artystami

Kurator: Paulina Olszewska / Kasia Prusik-Lutz

Organizator: Dom Krakowski

Miejsce prezentacji: Dom Krakowski

Szczegóły na temat programu kulturalnego Domu Krakowskiego znaleźć można na stronie internetowej Centrum Kulturalnego Domu Krakowskiego: www.krakauer-haus.de

Dom Krakowski

Tel. 0911/22 41 20, faks 0911/ 24 48 241

Hintere Insel Schütt 34 , 90403 Nürnberg

www.krakauer-haus.de

e-mail: kontakt@krakauer-haus.de