25 lat malarstwa w Otwartej Pracowni

Artyści

Ignacy Czwartos, Jacek Dłużewski, Wojciech Głogowski, Piotr Jargusz, Koji Kamoji, Krzysztof Klimek, Lech Kolasiński, Juliusz Kosin, Dariusz Mlącki, Olga Pawłowska, Beata Stankiewicz, Sławomir Toman

Kuratorzy

Ignacy Czwartos, Sebastian Stankiewicz

Opis wydarzenia

Zasady otwartości sztuki realizowane są w Otwartej Pracowni już od 25 lat. Wzięły się przede wszystkim z głębokiej refleksji nad niepewnością zmian zachodzących w sztuce końca sztuki, Polsce końca komunizmu i świecie końca historii. Otwartość Galerii w tym przypadku polegała zawsze nie na kwestionującym wszystko sprzeciwie, lecz na konstruktywnym badaniu złożoności tej sytuacji, m.in. na chęci pokazywania – uchodzących wtedy za archaiczne i obskuranckie z istoty swego medium – obrazów. Wystawa jest zapisem badania otwartości sztuki.

Opis miejsca

Galeria Otwarta Pracownia istnieje na krakowskim Kazimierzu od 25 lat poza obiegiem instytucjonalnym jako samofinansujące się stowarzyszenie. Zrealizowano w niej ponad 300 wystaw indywidualnych, zbiorowych, wykładów, performance’ó i spotkań. Wydano ponad 60 książek krytycznych i katalogów.