SZTUKA POJĘCIE OTWARTE

KRAKERS

Krakers – sekcja Fringe

Fundacja Wschód Sztuki

Materiały promocyjne do wydarzeń które wpisane zostały w program główny Cracow Art Week KRAKERS (plakaty, ulotki,zaproszenia, strony www, wydarzenia w mediach społecznościowych itd.) powinny zawierać w widocznym miejscu logotyp Cracow Art Week KRAKERS oraz dopisek: “Wystawa/wydarzenie organizowana/organizowane w ramach Cracow Art Week KRAKERS 2020”.

Wydarzenia na Facebooku:

  1. Prosimy o podłączenie naszego profilu na Facebooku jako współorganizatora wydarzenia.

  2. Opis wydarzenia powinien rozpoczynać się od wzmianki “Cracow Art Week KRAKERS 2020 @krakers” następnie tekst własny.

  3. Jako cover photo (zdjęcie w tle) może zostać wykorzystana grafika “SZTUKA POJĘCIE OTWARTE” bądź własna z logotypem KRAKERS – w takim przypadku prosimy o przesłanie grafiki do weryfikacji na adresy just.sankowska@gmail.com, rzeszutkoadam@gmail.com