Róża Duda i Michał Soja, ubiegłoroczni absolwenci krakowskiej Akademii Sztuki Pięknych to najbardziej obiecujący polski młody duet artystyczny, którego prace zostały już docenione wielokrotnie w kraju
i za granicą.

W swojej twórczości, ta dwójka artystów, w bardzo świadomy sposób konstruuje postać współczesnego człowieka, dla którego czas podzielony na przyszłość i przeszłość przestaje istnieć i zmienia się
w strumień wielu bodźców i wydarzeń odczuwalnych tu i teraz. Artyści interesują się stanem współczesnej podmiotowości zawieszonej pomiędzy indywidualnymi marzeniami i dążeniem do kompletnej samowystarczalności a kolektywnym współistnieniem opartych na relacjach władzy i siły. Ta tożsamość staje się konstruktem zbudowanych z wielu różnych, często sobie przeciwstawnych, kategorii zglobalizowanego świata, bez jednego uniwersalnego

wzorca. Prace artystów odzwierciedlają właśnie tę skomplikowaną i niejednoznaczną kondycję naszej rzeczywistości, w której teraźniejszość staje niczym więcej jak ciągłym modyfikowaniem a dokładniej przeprogramowywaniem przeszłych wydarzeń.
Zauberberg to projekt Róży Dudy i Michała Soi przygotowany w przestrzeniach Domu Krakowskiego w Norymberdze i odbywający się równolegle i w ramach Cracow Art Week. Dla mieszkańców Norymbergi będzie to nie tylko okazja aby w symboliczny sposób uczestniczyć w krakowskim wydarzeniu ale także możliwość zapoznania się z pracami krakowskiego duetu po raz pierwszy. W ramach wystawy zostaną zaprezentowane zarówno nowe jak i wcześniejsze prace, które na zaledwie klika dni zmienią Dom Krakowski w przestrzeń podobną do przestrzeni internetu, czyli zawieszonej ponad konkretnym czasem i miejscem.