,,Czułość i wielość opowieści”
Artystki/Artyści: Wystawa ilustracji artystów i wykładowców Wydziału Sztuki UP w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Kuratorki: Magdalena Żmijowska, Bogna Sroka-Mucha

Fundacja Sztuki Nowej Znaczy Się | ul. Kościuszki 37
Wernisaż: 10.06.2022, g. 12:00
Czynne: 13-17.06.2022, g. 11-16


Wykład noblowski Olgi Tokarczuk stał się ważnym przesłaniem i inspiracją dla zaproszonych artystów i wykładowców z Polski i z zagranicy. W obliczu wojny, pandemii, kryzysu ekonomicznego, ekologicznego konieczna jest świadomość współtworzenia czułości w każdym jej wymiarze. Na ekspozycji pokazane zostaną różnorodne postawy i style pracy dotyczące grafiki ilustracyjnej.


Grafika nade wszystko
Artystki/Artyści: Marcin Pawłowski, Halina Cader-Pawłowska, Anna Sadowska, Małgorzata M. Niespodziewana, Agnieszka Łukaszewska, Jan Bujnowski, Jerzy Jędrysiak, Stanisław Cholewa, Ewelina Małysa, Anna Juszczak, Magdalena Lazar, Agnieszka Dutka, Mirosław Niesyto, Witold Winek, Mateusz Rafalski, Michał Tokarz, Karol Gawroński, Katarzyna Nowakowska, Artur Masternak, Szymon Prandzioch, Kamil Kocurek, Agnieszka Dobosz, Marta Bożyk, Jacek Zaborski
Kuratorzy: Mateusz Rafalski, Witold Winek

Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych – Galeria Centrum | Rynek Główny 29
Wernisaż: 10.06.2022, g. 17:00
Czynne: 13-14.06.2022, g. 10:00-16:00 | 15.06.2022, g. 11:30-15:00 | 16.06.2022, g. 10:00-16:00 | 17.06.2022, g. 10:00-14:30


Tytuł projektu nawiązuje do wystawy indywidualnej Witolda Skulicza prezentowanej w MTG 2012 w Krakowie i jest niejako próbą udowodnienia, że w obecnych czasach, pomimo globalnych kryzysów, grafika żyje i wciąż ma się dobrze. Tak, jak w trudnym okresie PRL-u, między innymi dzięki Międzynarodowemu Triennale Grafiki stanowiła rzeczywiste okno na świat, tak i dzisiaj udowadnia, że może stać się medium stosunkowo łatwo przekraczającym zarówno dosłowne jak również umowne granice artystyczne.

W odniesieniu do hasła „jesteśmy wielością” towarzyszącego tegorocznej XI edycji Cracow Art Week chcemy pokazać, że pomimo dynamicznego rozwoju nowych mediów, grafika reprezentowana jest przez wciąż rozszerzającą się społeczność artystek i artystów działających w jej obrębie, korzystających zarówno z klasycznego warsztatu, jak również eksperymentujących z formalnymi ograniczeniami tego medium. Zakładamy, że hasło przewodnie tegorocznego Cracow Art Week wpłynie na wielowątkowość ekspozycji i pozwoli na prezentację indywidualnych, może nawet radykalnie różnych postaw artystycznych, których wspólnym mianownikiem będzie grafika. To właśnie wielość twórczych dyferencji wzbogaca rozwojowy potencjał tej dziedziny. Do projektu zaprosiliśmy artystki i artystów z kilku polskich uczelni artystycznych.


Metakosmos – wystawa okazów cyfrowych oraz lokalna konferencja sieciująca społeczność
Artystki/Artyści: Ewa Doroszenko, Jacek Doroszenko, Maciej Gniady, Michał Hyjek, Marzena Kolarz, Anna Pichura, Adam Panasiewicz, Natalia Nowosińska, Julia Wiereńko, Demo Drifters
Kuratorki/Kuratorzy: Michał Hyjek, Marzena Kolarz

Kamienica przy Cieszyńskiej 12 | ul. Cieszyńska 12
Termin: 10.06.2022, g. 18:00
Czynne: 10-17.06.2022, g. 10-20
Wystawa + koncert na ul. Mazowieckiej 43


Nawiązując do ogrodniczej tradycji Krowodrzy, kultywowanej z reguły w domowym ogródku pragniemy zaprezentować najlepsze wytwory powstałe w zaciszach domostw digitalnych artystów w ciągu kilku ostatnich lat.

Na wystawie prezentujemy przedmioty fizyczne oraz przypisany do nich kontent cyfrowy (filmy, dźwięki, fotografię, gry komputerowe, strony www oraz każde możliwe zcyfryzowane dzieło). Na obiektach w kamienicy przy Cieszyńskiej 12 „wypalone” zostają metaversowe symbole, które są przepustką do cyfrowego świata. Otoczenie przed i za kamienicą oraz parter z podwórkiem zmieniają się w galerię fizycznych hiperłączy, zbiór fizycznych linków do cyfrowych danych za pomocą zaawansowanych technik AR oraz NFC. Obcowanie z fizycznym przedmiotem, jego kształtem i formą ma być przepustką do świata cyfrowego, gdzie możemy zobaczyć jakie znaczenie ma przedmiot i czy odgrywa jakąś rolę w digitalnym świecie dzieł danego artysty.


“Very sołszal RLY, naprawdę”. Event na otwarcie Wydziału Sztuki w Mieście 10.
Artyści/Artystki: Semprey (DJ), Dellyon, Młody Adi, Pawlik Beatz (DJ)

ul. Mazowiecka 43
Termin: 10.06.2022, g. 19:00
Koncert live oraz Interactive VJ Sets


Wystawa audio-wizualna zakończona występami koncertowymi. Na miejscu będzie interaktywny mapping z fragmentami miasta Krakowa. Wizualki nawiązujące do op-art’u i złudzeń optycznych. Celem całej akcji jest poruszenie problemu/tematu jakim jest nieodłączne funkcjonowanie społeczeństwa zanurzonego w morzu technologicznych rozwiązań.

Na podwórku pojawią się food trucki!


Wszystkie Wieże Eiffla świata
Artystki: Martyna Beskiewicz, Anna Lem, Anna Stachura, Aleksandra Skwarek, Anna Macias
Kuratorka: Lidia Krawczyk
Koordynatorzy: Michał Łuczak, Lech Kolasiński

Ogniwo | ul. Smolki 11a
Wernisaż: 10.06.2022, g. 19:00
Czynne: 11.06.2022, g. 12-22 | 13-17.06.2022, g. 12-22


Snucie opowieści od zarania dziejów było jedną z najbardziej wciągających aktywności człowieka. Bez niej nie było by naszej kultury, historii, nasza cywilizacja nie posiadałaby takiego kształtu i formy, a nawet nie byłoby nas samych (jaźń komponująca opowieści ma bowiem kluczowy wpływ na analizę i interpretację tego, co doświadczamy, a poprzez to, także na nasze decyzje). Do ich konstruowania w dużej części naszej historii używaliśmy głównie słów, zarówno tych wypowiadanych, jak i tych, które utrwalaliśmy na piśmie.

Kiedy przestało nam to wystarczać, bądź kiedy okazało się, że słowo nie wytwarza w odpowiednio szybki bądź skondensowany sposób treści, którymi chcemy się podzielić, ewoluowaliśmy w stronę społeczeństwa komunikującego się za pomocą obrazów. Czy Wieża Eiffla jest tylko utrwaloną i udostępnioną dalej fotografią chwili, czy może przede wszystkim konotuje raczej to, kim jesteśmy?

Wszystkie Wieże Eiffla świata to wystawa studentek i absolwentek kierunku Sztuka i Media, Instytutu Sztuki i Designu, krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, które opowiadając nam o swoich intymnych doświadczeniach snują opowieści, w których słowo to stanowczo zbyt mało.


Show Off – Design
Artyści/Artystki: Pracownicy i Studenci Katedry Designu w Instytucie Sztuki i Designu UP
Kuratorki: Dagmara Latała, Dominik Lisik

Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego | ul. Podbrzezie 3
Wernisaż: 11.06.2022, g. 17:00
Czynne: 11-17.06.2022, g. 11:00-16:00


Po dwóch latach nie tylko ograniczenia mobilności i dostępu środków wyrazu, ale także refleksji i namysłu nad zmieniającym się światem, nadszedł wreszcie moment na odważną prezentację zuchwałych koncepcji projektowych studentów i wykładowców kierunku Design na Wydziale Sztuki UP.

W sercu krakowskiego Kazimierza, w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego zaprezentowane zostaną najnowsze projekty studentów-designerów i kadry kształcącej tych kreatywnych twórców. Prace powstałe na przestrzeni lat 2020-2021 wypełnią pracownie warsztatowe, w których powstały na poziomie -1. Zgrupowane zostaną w trzech kategoriach: produkt, przestrzeń i eksperyment.

Młodzi projektanci w swej działalności nieustannie próbują odpowiedzieć na pytanie, czym w dzisiejszym, zdominowanym przez przemysł i globalną gospodarkę świecie, powinien być przedmiot. Jak kształtować przestrzeń publiczną, jak odpowiadając na liczne problemy dzisiejszych miast projektować nowe przestrzenie spotkań, integracji i inkluzywności. Jakie należy stosować materiały do produkcji nowych obiektów użytkowych, które z dostępnych technologii są najbardziej zrównoważone oraz jakie nowe potrzeby wykazuje współczesny użytkownik. W dobie nadprodukcji, nadmiernej konsumpcji i kryzysu klimatycznego wydaje się, że to właśnie w designerach tkwi nadzieja na lepszą przyszłość w otoczeniu nie tylko użytecznych i estetycznych, ale przede wszystkim ekologicznych i bliskich człowiekowi rzeczy.

Zakres prowadzonych przez studentów poszukiwań nowych, lepszych rozwiązań wykracza poza skalę podręcznych obiektów i kieruje się dodatkowo w stronę polepszania szerszego otoczenia człowieka. Sfery jak przestrzeń prywatna, publiczna i miejska – szczególnie pod postacią niezagospodarowanych lokalnych skwerów i parków, stanowią główne obszary oddolnych, projektowych interwencji.

Wystawie towarzyszyć będą pokazy i wykłady zorganizowane w pracowni ceramiki, szkła, papieru i druku 3D.


Pokaz projektów doktorskich

Gazowa 13 | ul. Gazowa 13
Wernisaż: 11.06.2022, g. 19:00
Czynne: 10-17.06.2022, g. TBA


Wystawa I

Stadtschaft – wielowarstwowy obraz relacji człowieka z przestrzenią miejską
Artysta: Sebastian Bożek
Kuratorka: Małgorzata Wielek

Projekt powstał w celu krytycznej oceny badań, metod i narzędzi artystycznych charakterystycznych dla strategii twórczych, których punktem odniesienia jest fenomen miasta. Autor odniósł się do zagadnień takich jak: palimpsest, panoptykon, miasto-interfejs, zmysłowe relacje człowieka z przestrzenią, mapa.

Interesujące go zjawiska i metody były punktem wyjścia analizy wybranych zagadnień i próby przekształcenia ich w wypowiedź artystyczną. W projekcie szczególnie istotne jest zagadnienie człowieka w przestrzeni (miasta) i jego kontaktu z nią w duchu metody oraz idei dérive – badania struktury miejskiej (psychogeografia) oraz dezorientacji emocjonalnej, której ucieleśnieniem jest postać flanera. Projekt składa się z: asamblażu/instalacji przestrzenno-malarskiej oraz instalacji wideo. Projekt odnosi się również do problemu powiązań między bardziej tradycyjnymi formami wyrazu (instalacja, mural, malarstwo) oraz z działania z poszerzonego pola malarstwa i instalacji (wideoinstalacja).

Projekt częściowo zrealizowany w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt II

Gmach
Artysta: Konrad Peszko
Kurator: Adam Panasiewicz

Projekt pt. GMACH porusza kwestię eksplorowania wspomnień w postaci pamięci autobiograficznej w procesie rekonstrukcji przestrzeni postindustrialnego budynku Telpodu, zlokalizowanego na krakowskim Zabłociu. Główne założenia skupiają się na tworzeniu modeli pamięciowych, bazujących na wspomnieniach osób wynajmujących przestrzeń w tym budynku. Na podstawie relacji zgromadzonych za pomocą zestawu pytań w formie ankiety, powstała multimedialna praca stanowiąca połączenie filmu animowanego pt. Gmach, i instalacji wykonanych na bazie próbek terenowych z przestrzeni budynku.

Projekt otrzymał Stypendium Miasta Krakowa w kategorii sztuki wizualne w 2018 roku.


Mieszanina heterogeniczna
Artyści/Artystki: Wykładowcy i studenci Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej UP
Kuratorzy: Ernest Ogórek, Krzysztof Gil

ARTzona Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida | os. Górali 4
Wernisaż: 14.06.2022, g. 18:00
Czynne: 13-17.06.2022, g. 08:30-20:30


Mieszanina heterogeniczna to melanż, w którym poszczególne składniki, mimo że zmieszane, zachowują swoją odrębność. O mieszaninie heterogenicznej mówimy, gdy różne składniki miksu substancji można zidentyfikować gołym okiem lub korzystając z mikroskopu. Mieszaniną heterogeniczną będzie np. piasek wymieszany z cukrem. Niejednorodność, w wyniku połączenia zaczyna stanowić całość. Odmienność staje się nienachalną możliwością współistnienia.

Kino Flyer WIELOŚWIAT – wszystko co może się zdarzyć, zdarza się na pewno
Kuratorka: Wiola Sowa

Kino Paradox | ul. Krupnicza 38
Czynne: 15-16.06.2022, g. 18:00


Tegoroczna odsłona Kino Flyer 6.0 to zanurzenie w nieograniczonej wyobraźni autorów etiud filmowych, zarówno animowanych jak i dokumentalnych, czy music video. Filmy powstały w Pracowni Animacji oraz Pracowni Wideo Instytutu Sztuki i Designu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie studenci kierunków artystycznych doskonalą swoje umiejętności kreowania wypowiedzi artystycznej za pomocą środków filmowych. Podejmowane przez nich tematy są refleksją nad uniwersalnymi problemami, ale również analizą badawczą, wnikliwą obserwacją czy komentarzem do bieżących wydarzeń. Odzwierciedlają ich indywidualną wrażliwość i talent.

Informacje o galerii: Kino Flyer – to inicjatywa studentów i wykładowców Instytutu Sztuki i Designu UP w Krakowie, w ramach której prezentowane są etiudy studentów i dyplomantów kierunków Digital Design, Grafika, Sztuka i Media oraz Art&Design.


Poster Challenge 2022
Kuratorka: Katarzyna Wojdyła, Karolina Szafran i Marcin Urbańczyk

Różne lokalizacje | TBA
Czynne: 10-17.06.2022
3 słupy na Kazimierzu, 3x okolice Plant Krakowskich, 2x Podgórze, 2x okolice Ronda Grunwaldzkiego


Organizator: GR.UP’a — Grupa Grafików Projektantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Idea Poster Challenge różni się od typowych przeglądów plakatów organizowanych na świecie. Zazwyczaj przeglądy takie prezentują wybór najlepszych prac, bardzo przemyślanych, skrupulatnie i drobiazgowo zaprojektowanych. Prac będących często efektem długiego i żmudnego procesu projektowego poprzedzonego realizacją znacznej ilości szkiców i wstępnych projektów. Poster Challenge zmienia tę tradycyjną ideę przeglądu prac najlepszych na rzecz prezentowania prac powstałych w określonym reżimie czasowym. Plakaty Poster Challenge to prace, które na zaistnienie w głowie projektanta miały tylko jeden dzień – swoiste jednodniówki, bez szerokiego asortymentu prób i błędów. To projekty świeże i lekkie, gdzie pewna niedoskonałość jest cechą immanentną i wręcz pożądaną. To projekty, które zostały zatrzymane podczas procesu twórczego. Czy to źle? Niezupełnie, umiejętność formułowania szybkiej i celnej wypowiedzi plastycznej jest w cenie, zwłaszcza dzisiaj, gdy świat pędzi coraz szybciej. Ta umiejętność jest też świadectwem swoistej płodności projektanta, wskazuje na opanowanie i sprawność warsztatu plakatowego.

Poster Challenge 2022 krąży wokół hasła Jesteśmy wielością. Jak mamy to rozumieć? W projekt zaangażowani są wykładowcy z Katedry Komunikacji Wizualnej, studenci Instytutu Sztuki i Designu wraz z zaproszonymi gośćmi z polskich i zagranicznych uczelni partnerskich. Jesteśmy wielością w kontekście różnego doświadczania i doświadczenia plakatu. Jesteśmy też wielością w kontekście wieku i umiejętności twórców. Jesteśmy też wielością w kontekście wrażliwości na świat i różnego sposób jego postrzegania i odczuwania. Te obszary nas różnicują, ale jednocześnie spajają. To my właśnie tworzymy Uniwersytet jako miejsce wymiany doświadczeń i rozwoju obszarów nauki i sztuki.

Tegoroczny Poster Challenge pokazuje również wielość wypowiedzi plastycznych w kontekście pojedynczego hasła. Pokazuje też pierwiastki indywidualnej wrażliwości trzymanej w ryzach komunikacji wizualnej.

Tekst: Marcin Urbańczyk