Apteka Janicki Gallery
Józefińska 43

Reflection

artysta

Aleksander Janicki

kurator

Aleksander Janicki

miejsce

Apteka Janicki Gallery
Józefińska 43

wernisaż

19.04.2024 – 19:00

dostępność

19–26.04.2024 – 15:00–19:00

OPIS

Reflection – wystawa: portret nieoczywisty. To interakcja widzącego z wyobrażonym.  To pole do refleksji nad teraźniejszością jako wypadkową tego co było, co się staje i jest, z tym co będzie. Reflection – to: odbicie, odzwierciedlenie, refleksja, odblask, refleks, zastanowienie – wszytskie znaczenia mają swe uzasadnienie, odnoszą się na różnym poziomie do prezentowanych prac.  Reflection Alka Janickiego to, po raz kolejny przestrzeń,i obiekty w których widz staje się podmiotem, czynnym w interakcji zaproponowanej przez artystę.

O GALERII

Galeria Apteka, Józefińska 43, Kraków. Młodsza siostra Galerii i!, autorska galeria Aleksandra Janickiego, siedziba fundacji AYA Found, która w swojej działalności łączy przedsięwzięcia artystyczne z kontekstem społecznym. APTEKA Janicki Gallery przejęła przestrzeń po dawnej aptece – jakby wbrew gentryfikacji i konsumpcjonizmowi, zarazem zgodnie z tendencjami postmaterialistycznymi. Józefińska 43 – tu kiedyś realizowano recepty, wydawano leki, szukano pocieszenia i nadziei w dyskomforcie fizycznym. Obecnie to miejsce oferuje nieco inną formę kuracji, oferując „lek na całe zło” dostępny dla wszystkich na receptach in blanco.

Od wielu lat prezentuje twórczość liczących sie artystów jak np. Willi Sasnal, Jasiu Simon, Paweł Janicki, Karolina Kowalska czy artystów młodego pokolenia jak Weronika Hapczenko czy grupa Wtorek. Autorska galeria Alka Janickiego siedziba Fundacji AYA FOUND gdzie realizowany jest program: KULTURA FUTURA e-POLIS

LINKI

Apteka Janicki Gallery | Józefińska 43