Rozstrzygnięcie Sekcji Laboratorium 2024

Przedstawiamy 10 projektów, które wygrały tegoroczny konkurs do Sekcji Laboratorium, wraz z posłowiem od naszych jurorek.
1. ODKLEJA
2. ANDRONY
3. TAK NAPRAWDĘ TO WCALE NIE WYJECHALIŚMY
4. TERAZ ZAMKNIJ OCZY
5. OSOBLIWE STANY ZAGROŻONE
6. WSZYSCY ZOSTALIŚMY ZAPALENI PRAGNIENIEM SZCZĘŚLIWEGO ŻYCIA
7. OPEN SPACE
8. JULIUSZ KOSIN ARTYSTYCZNA INTERWENCJA W PRACOWNI KRUCZKA
9. SENSATION SEEKING
10. UWIELBIAM STACJE BENZYNOWE NOCĄ
___
Agnieszka Jankowska-Marzec:

,,Tegoroczna 13 edycja KRAKERSa odbędzie się pod hasłem ,,Czuj, czuj, odczuwaj”. Wybrane przez nas projekty do sekcji „Laboratorium”, nawiązują do hasła przewodniego w bardzo zróżnicowany sposób. Od propozycji, koncentrujących się na zjawisku „psychologizacji twórczości” jednostek artystycznych, poprzez projekty wpisujące reprezentowane przez artystów/artystki postawy i wzorce zachowań w szerszy, społeczny kontekst, wiążące empatię i czułość z działaniami o charakterze interwencyjnym, a skończywszy na projektach, których twórcy/twórczynie wrażliwość łączą z pamięcią o miejscach i osobach, które odeszły, a ich dorobek artystyczny wart jest przypomnienia i ukazania w nowym, aktualnym kontekście. Osobiście cieszy mnie zarówno zróżnicowanie wiekowe uczestników i kuratorów, sposobów wypowiedzi, miejsc ekspozycji, dających nadzieję na możliwie wszechstronną prezentację zjawisk występujących nie tylko na lokalnej scenie artystycznej (pojawili się bowiem wśród uczestników Krakersa przybysze spoza Krakowa��!).
Dodatkowo chciałabym wyróżnić projekt kolektywu „Vertigo” który nie został wybrany do sekcji „Laboratorium”, ale warto, aby w przyszłości został zrealizowany.


___

Delfina Jałowik:

,,Wybraliśmy w przeważającej części wystawy grupowe, które problematyzują zagadnienie lęków i emocji (także tych pozytywnych); mówiące o doświadczeniu granicznym śmierci czy zjawiskach tak bardzo nam znajomych jak „sensation seeking” (dążenie do nowych, intensywnych doświadczeń i gotowość do podejmowania ryzyka) czy codzienna ucieczka od kontemplacji i głębszej refleksji na temat własnego życia. Będą wystawy studentów i studentek – krakowskiej ASP oraz szeroka prezentacja łódzkiej filmówki. Będą działania partycypacyjne oparte na open callu, multisensoryczne instalacje, czy performans. Pojawi się także dialog między artystami w formie wystawy indywidualnej, w której Juliusz Kosin stworzy interwencję w dawnej pracowni artystycznej nowohuckiego twórcy, Mariana Kruczka.