Śniła mi się Europa

Artystka

Marta Romankiv

Kuratorki / Kuratorzy


Miejsce

Art Agenda Nova
ul. Batorego 2

Wernisaż

11.06.2022, g. 20:00

Dodatkowe informacje

Czynne w dniach:
11.06.2022. g. 11-18
13.06.2022, g. 11-18
14-17.06.2022, g. 9-17

Wydarzenie na Facebook’u

Opis wydarzenia

Tytuł wystawy Śniła mi się Europa dotyczy romantyzowanych wyobrażeń o Europie w państwach, które geograficznie się w niej znajdują, ale nie są utożsamiane z europejską wspólnotą kulturową. Jako część kontynentu euroazjatyckiego, Europa ma wyraźne granice na zachodzie, północy i południu, ale granica wschodnia jest nieprecyzyjna i płynna. Urodzona we Lwowie, w Ukrainie Marta Romankiv podkreśla dysonans poznawczy w którym została wychowana – mieszkając w kraju, terytorium którego geograficznie znajduje się na środkowym wschodzie Europy, „europejskość” zawsze była dla niej synonimem innego, „lepszego świata”. Europa funkcjonująca jako konstrukt mentalny, a nie geograficzna czy społeczna całość, w przypadku krajów definiowanych jako Europa Wschodnia, często staje się synonimem zachodniej pożądanej przyszłości. W prezentowanych na wystawie pracach Marta Romankiv odnosi się do własnego doświadczenia migracji z Ukrainy do Polski. Artystka zwraca uwagę na ciągły wysiłek wykonywany przez nią, jako migrantkę spoza Unii Europejskiej, aby „dorównać” definicji „europejskości” zarówno pod względem tożsamościowym, jak i prawnym. Wieloletni proces starania się o polskie obywatelstwo, stał się dla niej ciągłym spełnianiem standardów i wysokich poprzeczek, próbą udowodnienia własnej godności i przydatności społecznej, aby stać się pełnoprawną członkinią państwa, w którym mieszka. Dziś, w świetle wojny w Ukrainie, wojny w Europie, w świetle pożądania władzy i terytorialnej dominacji oraz kolonizacji terenów sąsiednich państw przez Rosyjską Federację, artystka podejmuje pytanie o zachodnim, kolonialnym postrzeganiu krajów Europy Wschodniej. Zachodnie definiowanie tego, co jest „europejskie” wynika z wykluczającego myślenia. Te konstrukty myślowe przenikają wewnątrz wspólnot, których bezpośrednio dotyczą, stają się symulakrum, rzeczywistością która w kontekście sąsiedztwa z imperiami jest szczególnie szkodliwa. Wskazując na wykluczenia związane z pojęciem „europejskości” artystka zadaje pytanie o możliwość stworzenia włączających wspólnotowych wizji i rozwiązań, które z pewnością będą ogromnym politycznym i społecznym wyzwaniem, ale jednocześnie są koniecznością w dążeniu do wspólnej przyszłości.

Opis miejsca

Art Agenda Nova działa od 2002 roku. Ukierunkowana jest na współpracę z artystami młodego pokolenia oraz debiutantami, którzy znajdują się na początku swojej drogi twórczej, często jeszcze studiującymi. Wspiera, motywuje i prowadzi twórców, czuwając nad budowaniem ich pozycji zarówno w Polsce, jak i zagranicą. To w Art Agenda Nova kariera wielu z nich kształtuje się i rozwija. Ponadto, od czternastu lat, galeria prezentuje i bada najciekawsze zjawiska młodej sztuki współczesnej; wspiera eksperymentalne projekty artystyczne, współpracuje z uznanymi twórcami i instytucjami, prezentuje sztukę poszukującą nowych środków wyrazu, wspiera i promuje działania interdyscyplinarne, nowe technologie, video, instalacje malarskie, obiekty. Koncentruje się na sztuce konceptualnej, silnie związanej z człowiekiem i przedmiotem, często prezentuje malarstwo nawiązujące do realizmu. Galeria aktywnie działa na polskim i zagranicznym rynku aukcyjnym, współorganizuje wystawy i czuwa nad licznymi, interdyscyplinarnymi projektami. Współpracuje również z młodymi kuratorami, krytykami i ludźmi kultury. Art Agenda Nova jest ośrodkiem twórczych dyskusji, realizacji wykraczających poza ustalone schematy projektów oraz rozwoju młodej sceny artystycznej Krakowa.