Sporo dziur w tym domu (Some Holes in this House)

Artystka

Marta Niedbał

Kurator

Arkadiusz Półtorak

Miejsce

Elementarz dla mieszkańców miast
ul. Adama Asnyka 7

Wernisaż

12.06.2022. g. 18:00

Dodatkowe informacje

Czynne w dniach:
13.06.2022, g. 16-18
15.06.2022, g. 16-18
17.06.2022, g. 16-18

Wydarzenie na Facebook’u

Opis wydarzenia

W swojej praktyce Marta Niedbał korzysta z rozmaitych narzędzi, od grafiki cyfrowej po tkactwo. Wchodzi też we współpracę z innymi twórcami, a swoje działania wpisuje w konteksty istotne z perspektywy socjologicznej. Jej projekt zakłada stworzenie tkanego „ekotonu” – pogranicznego siedliska; przestrzeni wymiany i niecodziennych spotkań. Praca ta stanie się miejscem interwencji ze strony zaproszonych artystów i artystek, którym podobnie jak Marcie Niedbał bliskie są problemy współczesnych polityk tożsamości czy posthumanizmu.

Opis miejsca

Galeria, klub, miejsce spotkań oraz rezydencja artystyczna. Istnieje od 2016 roku w kamienicy przy ul. Adama Asnyka 7 w Krakowie. Zajmuje tam piwnicę, gdzie odbywa się większość wydarzeń muzycznych, a także strych, który stanowi niecodzienną – i czasem wymagającą – przestrzeń do prezentacji sztuki współczesnej. Patronem Elementarza jest Bertolt Brecht, od którego zapożyczono nazwę całego przedsięwzięcia (z poetyckiej serii „Aus dem Lesebuch für Städtebewohner”). Nawiązując do Brechta, wspieramy rozwój działań świadomych społecznie i eksperymentalnych pod względem estetycznym w sztukach wizualnych, muzyce elektronicznej i pokrewnych polach.