STAWANIE SIĘ. MECHANIMIZM

Artysta

Ernest Borowski

Kurator

Arkadiusz Półtorak

Miejsce

Elementarz dla mieszkańców miast
ul. Asnyka 7, 3 piętro (strych)

Wernisaż

16/06 godz. 20:00

Wydarzenie na Facebook’u

Opis wydarzenia

Praca nad wystawą „Stawanie się. Mechanimizm” stanowiła dla Borowskiego sposobność do ucieleśnionego badania własnej tożsamości oraz relacji współczesnego człowieka z jego kulturowo-technologicznym otoczeniem. Rezultat tej próby badawczej cechuje znamienna otwartość. Artysta korzysta z dobrodziejstw technicznego inwentarza i wykorzystuje w swojej twórczości jego elementy. Zarazem – splatając w swoich instalacjach przewody z biomorficznymi materiałami – wskazuje, że stworzonych przez ludzi aparatów nie traktować ledwie jako narzędzi, prostych środków do założonego z góry celu. To również części infrastruktury, która przekształca powierzchnię Ziemi, stając się – na dobre i złe – jej integralnym „podzespołem”. Podobnie wielowymiarowo Borowski pojmuje pozycję samego człowieka. Jego prace dźwiękowe, projekt performatywny i realizacja w wirtualnej rzeczywistości stanowią zaproszenie, by przyjrzeć się sobie z nieludzkiej perspektywy i zakwestionować granice własnego ciała (czy autonomię myślącego podmiotu, który to ciało zamieszkuje, pozostając zależnym od tak wielu innych bytów). Warto zwrócić przy tym uwagę na queerową estetykę prac Borowskiego. Artysta należy do pokolenia, dla którego Strajk Kobiet i Młodzieżowy Strajk Klimatyczny mogą okazać się zwrotnymi, formatywnymi wydarzeniami. Flirtując z kampem i „klubowym brzmieniem” czy opierając swe projekty na bliskiej współpracy z przyjaciółmi, Borowski zadaje sztuce i społeczeństwu otwarte pytania i unika jednoznacznych odpowiedzi, ale robi to ze ściśle usytuowanej perspektywy. To perspektywa naznaczona pragnieniem zmiany, silnym wyczuciem wartości czy zaufaniem dla intuicyjnego poznania – ale i silnym poczuciem, że nie istnieją proste, mesjańskie drogi eksodusu z zastanego świata.

Tekst: Arkadiusz Półtorak

Dyplom licencjacki zrealizowany w Pracowni Transmediów pod kierunkiem dr. Mariusza Sołtysika na Wydziale Intermediów ASP im. Jana Matejki w Krakowie

Opis miejsca

Galeria, klub, miejsce spotkań oraz rezydencja artystyczna. Istnieje od 2016 roku w kamienicy przy ul. Adama Asnyka 7 w Krakowie. Zajmuje tam piwnicę, gdzie odbywa się większość wydarzeń muzycznych, a także strych, który stanowi niecodzienną – i czasem wymagającą – przestrzeń do prezentacji sztuki współczesnej. Patronem Elementarza jest Bertolt Brecht, od którego zapożyczono nazwę całego przedsięwzięcia (z poetyckiej serii Aus dem Lesebuch für Städtebewohner). Nawiązując do brechtowskiego dziedzictwa, wspieramy rozwój działań świadomych społecznie i eksperymentalnych pod względem estetycznym w sztukach wizualnych, muzyce elektronicznej i pokrewnych polach.