Telkom-Telos
Wszystko, co jest w ruchu, poruszane jest przez coś innego

Wernisaż: 11 kwietnia 2019, Godzina: 19:30

Adres: TELOS, ul. Cieszyńska 9

Artyści

Krescenty Głazik, Robert Kuśmirowski, Agnieszka Łukaszewska, Przemysław Paliwoda, Adam Panasiewicz, Alicja Panasiewicz, Anna Pichura, Maria Pyrlik, Mariusz Sołtysik, Dominik Stanisławski

Kurator

Przemysław Paliwoda

Opis wydarzenia

Wszystko, co jest w ruchu, poruszane jest przez coś innego, zauważył Arystoteles. Wydaje się, że przyczyna ruchu może znajdować się w poruszającej się rzeczy, stanowić jej naturę, lub być zewnętrzna. Układa się to jednak zawsze w łańcuch przyczyn, na końcu którego wypatrywano tej pierwotnej (primus motor). Interesujące wydaje się jednak samo zaistnienie ruchu, przejście od możliwości do dokonanego, czyli sam akt działania. W podstawowej formie ruch to zmiana obiektu, w tym też jego położenia, w stosunku do przyjętego układu odniesienia. Jest to podstawowy fenomen, a prosty ruch wydaje się szczególny. Może dlatego Charles Baudelaire powiedział: Nienawidzę ruchu, który wypacza linie? W 1933 roku Ralph Steiner nakręcił „Mechanical Principles” w podziwie dla ruchomych części urządzeń. Wystawa odbywa się w dawnych pomieszczeniach produkcyjnych, w miejscu, gdzie działała najpierw fabryka aparatury pomiarowej (założona w latach 20.), a później zakłady telekomunikacyjne. Wystawa czynna 8—30 kwietnia 2019.

Mapa