Two ribbons engaged in an aerial combat

Artystka

Maria Loboda

Kuratorzy

Arkadiusz Półtorak, Martyna Nowicka

Wsparcie produkcyjne

Romasz Indyk (OTIO), Pracownia Witraży i Szkła Ryszard Łoboda, Ela Szurpicka

Miejsce

Adama Asynka 7

Dodatkowe informacje

Performatywny spacer w trzech turach (16:00, 17:00, 18:00) będzie on stanowił nie tylko okazję do tego, by zobaczyć wystawę Marii Lobody „Two Ribbons Engaged in an Aerial Combat”, ale także do tego, by porozmawiać z samą artystką i kuratorami wystawy.

UWAGA!!!
KONIECZNA REJESTRACJA ONLINE: https://forms.gle/u69at4yMTHAXn21g7

Opis wydarzenia

W XVI-wiecznych angielskich pałacach, na sufitach niektórych pomieszczeń, można znaleźć zworniki w kształcie róży. Ten znak był, z jednej strony, emblematem dynastii Tudorów, lecz z drugiej – wskazywał, że gości w danym pomieszczeniu obowiązuje reguła dyskrecji: słowa wypowiadane w komnacie nie powinny pod żadnym pozorem opuszczać jej granic. Róża – choć, w tym przypadku, róża pustyni – znajduje się też w południowym skrzydle strychu przy Adama Asnyka 7. W twórczości Marii Lobody ów znak staje się swoistym „zaklęciem”, które definiuje atmosferę jej wystaw – ale i zaproszeniem dla widzów, by weszli w sekretny pakt z artystką, poszukując pod powierzchnią obrazów ukrytych aluzji czy wibrujących śladów afektu. W podobny sposób działają obecne na jej wystawach polecenia, które nakazują odbiorcom zignorować wybrane elementy lub zwrócić na nie uwagę. Wystawę w Elementarzu otwiera polecenie, by zignorować buty bankiera, które w niewyjaśniony sposób zawisły na drzewie. Trudno rozstrzygnąć, czy bankier jest widmem świata przedstawionego w kinie noir – czy też tego świata, który możemy współcześnie oglądać za oknami. Ponieważ okna na samej wystawie przesłaniają witraże-zegary wskazujące wyłącznie godziny przed świtem, cała przestrzeń zyskuje graniczny charakter. Artystka z rozmysłem skonstruowała świat, który trudno umieścić pomiędzy fikcją i rzeczywistością, dniem oraz nocą, jak również teraźniejszością i historią.

Tytuł wystawy Marii Lobody 'Two Ribbons Engaged in an Aerial Combat’ (w wolnym tłumaczeniu: “Dwie wstęgi ujęte w powietrznym pojedynku”) nawiązuje do osiemnastowiecznej ryciny Jeana Baptiste’a Pillementa, która przedstawia dwa dryfujące w powietrzu okręty. To właśnie ta fantastyczna scena, wraz z inspiracjami kinem noir, stanęła u podstaw koncepcji wystawy w Elementarzu dla mieszkańców miast. Podczas gdy forma rzeźbiarskiej instalacji, która znajduje się w centrum wystawy, nawiązuje do pracy Pillementa, jej kolorystyka koresponduje z ubiorem bohaterów 'Okna na podwórze’ Alfreda Hitchcocka – trwających w niejednoznacznej relacji Lisy i Jeffa, bywalczyni salonów i jej przyjaciela-fotografa. Ze wspomnianych tekstów kultury pochodzą jednak nie tylko formalne rozwiązania w pracach Lobody, ale również interpretacyjny schemat, który opiera się – jak w przypadku wielu innych realizacji artystki – na zasadzie gry przeciwstawień. Na wystawie światło ściera się z ciemnością, obfitość z prostotą, a seksualne pasje z grozą. Dramaturgia tych starć rozpisana jest w warstwie symbolicznej, ale nie mniejszą rolę odgrywa w niej panująca w pomieszczeniach atmosfera czy choreografia prac oraz ruchu odwiedzających.

Opis miejsca

Elementarz dla mieszkańców miast – galeria, klub, miejsce spotkań. Istnieje od 2016 roku w kamienicy przy ul. Asnyka 7. Zajmuje tam piwnicę, gdzie odbywa się większość wydarzeń muzycznych, a także strych, który stanowi niecodzienną – i czasem wymagającą – przestrzeń do prezentacji sztuki współczesnej.Patronem Elementarza jest pisarz Bertolt Brecht, z którego serii utworów poetyckich Aus dem Lesebuch für Städtebewohner zapożyczono nazwę inicjatywy. Obecnie opiekę nad nią sprawują trzy osoby: Leona Jacewska, Martyna Nowicka i Arkadiusz Półtorak.