Without lashes

Sekcja laboratorium

Artystki

Olga Holzschuh, Nina Paszkowski, Justyna Smoleń

Miejsce

ul. Dietla 7

Wernisaż

15/06 godz. 17:30

Wydarzenie na Facebook’u

Opis wydarzenia

Czy niestabilność może dawać nadzieję na przyszłość? Wystawa jest próbą eksploracji liminalnego stanu teraźniejszości fundującej niepewne jutro. Z jednej strony wpisuje się w humanistyczny „fenomen końców” a z drugiej w sensualne, zmysłowe zrozumienie momentów granicznych i rytuałów przejścia. Zaproszone do wystawy artystki odwołują się do widmowej estetyki i budują scenografię, która staje się wizualną reprezentacją zmian jakie dokonują się zarówno w aktualnej rzeczywistości, jak i w naszym jej postrzeganiu.

Oprowadzanie po wystawie

piątek 18/06 godz.17.00 -20.00

Artystki : Olga Holzschuh, Nina Paszkowski, Justyna Smoleń
Tekst : Katarzyna Nalezińsk

Czy niestabilność może dawać nadzieję na przyszłość? Zapraszamy na spotkanie z artystkami, które wspólnie z autorką tekstu towarzyszącego wystawie wprowadzą w zbudowany na wystawie świat widmowej estetyki i scenografię, która staje się wizualną reprezentacją zmian jakie dokonują się zarówno w aktualnej rzeczywistości, jak i w naszym jej postrzeganiu.