W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Cracow Art Week KRAKERS poszukiwał projektów, które w swojej koncepcji wpisują się w motyw przewodni tegorocznej edycji wydarzenia tj. SZTUKA POJĘCIE OTWARTE.

21 lutego 2020 roku podczas obrad jury konkursu Sekcja Laboratorium spośród wszystkich nadesłanych projektów wybraliśmy najciekawsze propozycje, które zostaną nagrodzone przez Organizatora oraz włączone do programu głównego Cracow Art Week KRAKERS.

LISTA NAGRODZONYCH PROJEKTÓW:

TROUBLE WITH DOUBLE | Galeria Szara Kamienica | Artyści: ArTVstka, Nikodem Baiser, Martyna Borowiecka, Bella Ćwir, Krzysztof Grzybacz, Sara Kosmos, Zofia Krawiec, Edmund Krempiński, Katarzyna Olma, Serotoninaerror (Karina Gorzkowska i Maja Szerel), Joanna Tochman, Konrad Żukowski | Kuratorka: Katarzyna Oczkowska

RE-KOLEKCJE Z CZARNYM ZAKŁADEM | Muzeum Farmacji |Artyści: Zuzanna Bartoszek Kacper Bożek, Mariusz Czeżyk, Magda Hueckel, Robert Kuśmirowski, Krzysztof Marchlak, Monika Pawłowska, no_pic_no_chat, Aleksandra Waliszewska, Olga Winiarczyk, Mia Wróblewska

Czarny Zakład: Przemysław Wideł i Małgorzata Wielek-M |Muzyka: Szarek & Szumny | Kuratorka: Małgorzata Wielek-M

BIOLOGICZNA STREFA ZGNIOTU | Galeria Floriańska 22 | Artyści: Betina Bożek, Grzegorz Bugaj, Zofia Hyjek, Kamil Kukla, Pierre Matsas, Julia Siuda, Weronika Szwarnóg, Dariusz Vasina, Bartosz Zaskórski, Piotr Zięba | Kurator: Bartosz Zaskórski

CHORUS | Atelier Piotrowska/Szczęśniak | Artyści: Sara Piotrowska i Maciej Szczęśniak oraz zaproszeni artyści chórzyści | Kuratorzy: Sara Piotrowska i Maciej Szczęśniak

𝔚𝔢𝔦𝔩 𝔰𝔦𝔠𝔥 𝔷𝔴𝔢𝔦 𝔎ö𝔫𝔦𝔤𝔦𝔫𝔫𝔢𝔫 𝔰𝔱𝔯𝔦𝔱𝔱𝔢𝔫, 𝔪𝔲𝔰𝔰𝔱𝔢𝔫 𝔳𝔦𝔢𝔩𝔢 ℌ𝔢𝔩𝔡𝔢𝔫 𝔰𝔱𝔢𝔯𝔟𝔢𝔫, ℨ𝔢𝔪𝔰𝔱𝔞 𝔅𝔯𝔲𝔫𝔥𝔦𝔩𝔡𝔶 | Lokal prywatny | Artystka:

Gabriela Rosenzweig | Kurator techniczny | Jan Eustachy Wolski

PODRÓŻUJĄCY NOWOHUCIANIE | Dom Kultury Jędruś | Artystka: Ewelina Węgiel | Kuratorka: Ewelina Węgiel

GREEN GAY FROM FAR AWAY | Kamienna | Artyści:

Arek Dec, Maja Gomulska, Karolina Jarzębak, Tomek Nowak, Gabriela Sułkowska | Kuratorzy: Arek Dec, Maja Gomulska, Karolina Jarzębak, Tomek Nowak, Gabriela Sułkowska

MAREK, TĘSKNIMY ZA TOBĄ! | Galeria Szaber | Artyści:

Ewelina Galla, Wiktoria Kieniksman, Mateusz Kordas, Michał Malinski, Sebastian Mikoś, Olha Synyshyn, Małgorzata Wowczak, Paweł Zięba | Kuratorzy: Ewelina Galla, Małgorzata Wowczak, Paweł Zięba, Sebastian Mikoś, Mateusz Kordas

WYSTAWA ROLNA | Imperium Ducha | Artyści:

Aleksandra Korzelska, Piotr Puldzian Płucienniczak, Łukasz Podgórni | Kuratorzy: Aleksandra Korzelska, Piotr Puldzian Płucienniczak, Łukasz Podgórni

I ALWAYS WANTED TO DO THIS | Studio Luma | Artyści:

Natalia Kopytko, Bartek Węgrzyn, Tomasz Bugajski, Marcin Sipiora | Kurator: Marcin Sipiora

Serdecznie gratulujemy wszystkim artystom i kuratorom!