ZASADY WSPÓŁPRACY SEKCJI „MIASTO”

CRACOW ART WEEK KRAKERS 2022: JESTEŚMY WIELOŚCIĄ

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Termin Cracow Art Week KRAKERS: 10-17 czerwca 2022
 1. Program Cracow Art Week KRAKERS podzielony jest na 2 bloki:
 • program główny odbywający się od 10 do 17 czerwca 2022 obejmujący wernisaże i akcje artystyczne zaproszonych galerii i grup artystycznych oraz wernisaże i akcje artystyczne laureatów sekcji LABORATORIUM
 • wydarzenia towarzyszące odbywające się od 10 do 17 czerwca 2022 obejmujące spotkania, warsztaty, oprowadzania i szereg innych.
 1. Wernisaże planowane są na 3 pierwsze dni imprezy (piątek, sobota, niedziela). Godzinę i dzień, spośród proponowanych 3dni, ustala organizator wystawy/wydarzenia (uwaga – jest to istotna zmiana w stosunku do lat ubiegłych)
 1. Wystawy biorące udział w programie głównym Cracow Art Week KRAKERS nie mogą być otwarte wcześniej niż 06.2022

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 1. Organizacja przestrzeni i lokalu leży w gestii uczestników.
 2. Organizacja koniecznych pozwoleń (jeśli z jakiś względów takie są wymagane) oraz sprzętu koniecznego do realizacji przedsięwzięć leży w całości w gestii uczestników.

DATY I TERMINY

 1. Terminy i zasady zgłoszeń dla galerii i inicjatyw artystycznych:
 • Do 06.03.2022 – po otrzymaniu zaproszenia do udziału, wstępne zgłoszenie się do projektu drogą mailową cracowartweek@gmail.com Po potwierdzeniu udziału zostanie przesłana drogą mailowi organizatorowi wystawy/wydarzenia umowa potwierdzająca współpracę
 • Do 30.04.2022 – potwierdzenie udziału poprzez przesłanie kompletu materiałów i podpisanych skanów umowy za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie https://cracowartweek.pl/karta-zgloszeniowa-sekcja-miasto/
 • Od 1 do 8.05.2022 możliwość dosłania poprawek do wcześniej przesłanych materiałów za pomocą formularza na stronie www. Termin opcjonalny – prosimy o przesyłanie niewielkich poprawek tylko w uzasadnionych organizacyjnie sytuacjach.
 1. Potwierdzeniem udziału w Cracow Art Week KRAKERS jest wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zawierającego komplet materiałów (informacje o wystawie, artystach, miejscu itd.) a także skanu podpisanej umowy o współpracy do 04.2022
 1. Galerie/grupy artystyczne biorące udział w imprezie proszone są o wybór preferowanego dnia wernisażu/wydarzenia w formularzu zgłoszeniowym (piątek 10.06, sobota 11.06, niedziela 12.06). Godzinę wernisażu/wydarzenia ustala organizator wystawy/wydarzenia.
 1. W przypadku działań o charakterze efemerycznym lub performatywnym, które z oczywistych powodów nie mogą odbywać się przez czas trwania Cracow Art Week KRAKERS 2022, prosimy o stosowną informację.
 1. Przesłanie zgłoszeń i materiałów w dużo późniejszym terminie może spowodować nieuwzględnieniem wystawy w programie głównym Wydarzenia.
 2. Potwierdzenie zaproszenia galerii do udziału w terminie gwarantuje pełny udział w imprezie czyli m.in.:
 • uczestnictwo w programie głównym,
 • dostarczenie do danego miejsca materiałów promocyjnych,
 • umieszczenie informacji promocyjnych w materiałach drukowanych,
 • umieszczenie informacji promocyjnych w mediach cyfrowych,
 • udział galerii w wydarzeniach towarzyszących
 • pomoc wolontariuszy (w miarę możliwości organizatora)

GODZINY UDOSTĘPNIANIA WYSTAW

 1. Ze względu na duże zainteresowanie publiczności imprezą, prosimy o dodatkowe udostępnienie wystaw w:
 • sobotę (11.06.2022) w godzinach 11:00 – 18:00
 • niedzielę (12.06.2022) w godzinach 11:00 – 18:00
 • oraz na potrzeby oprowadzania z cyklu KULTOUR o uzgodnionej wcześniej porze. Daty i godziny będą ustalane indywidualnie z organizatorem w zakresie dni: poniedziałek – piątek (13-17.06.2022).
 • Godziny dostępności wystawy od poniedziałku do piątku (13-17.06.2022.) ustalane są samodzielnie przez organizatorów wystaw/wydarzeń. Prosimy o podanie ich w elektronicznym formularzu (uwaga – jest to istotna zmiana w stosunku do lat ubiegłych).

KULTOUR

 1. Oprowadzania w ramach KULTOUR odbywać się będą od poniedziałku do piątku (13-17.06.2022) w godzinach popołudniowych. (uwaga – jest to istotna zmiana w stosunku do lat ubiegłych). Ustalenie dat i godzin będzie miało miejsce w dniach 09-15.05 2022

WOLONTARIAT

 1. W przypadku trudności kadrowych organizator, w miarę swoich możliwości, postara się zapewnić pomoc wolontariuszy. Zgłoszenia dotyczące zapotrzebowania w tym zakresie, prosimy przesyłać 05.2022 na adres mailowy cracowartweek@gmail.com. W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu.

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Każde miejsce indywidualnie wyznacza i egzekwuje zachowanie zasad bezpieczeństwa związane z aktualną sytuacją epidemiologiczną i obostrzeniami rządowymi.
 1. Odpowiedzialność za wystawy i organizowane wydarzenia (w tym za bezpieczeństwo odbiorców wydarzenia) leży w gestii ich bezpośrednich organizatorów.
 2. Odpowiedzialność za przygotowanie lokali pod kątem obowiązujących przepisów sanitarnych oraz przestrzeganie wytycznych sanitarnych, związanych z pandemią Covid-19, obowiązujących w czasie trwania Cracow Art Week KRAKERS 2022 leży bezpośrednio w gestii uczestników.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA

 1. Logotypy i informacje o identyfikacji wizualnej Cracow Art Week KRAKERS dostępne są pod adresem cracowartweek.pl/presspack

TERMINARZ

 • Termin Cracow Art Week KRAKERS 10-17 czerwca 2022
 • Termin potwierdzenia zaproszenia (e-mail) do 06.03.2022
 • Termin potwierdzenia udziału (przesyłanie kompletnie wypełnionego formularza) i nadsyłania materiałów od 30.04.2022 (po tym terminie materiały zostaną przesłane do składu i druku)
 • Termin przesyłania poprawek 1 – 8.05.2022 (opcjonalnie i tylko w uzasadnionych sytuacjach)
 • Termin ustalania oprowadzań w ramach KULTOUR 09-15.05 2022

BARDZO PROSIMY O DOTRZYMYWANIE POWYŻSZYCH TERMINÓW DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW.

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Fundacja Wschód Sztuki – organizator Art Weeku KRAKERS

znajdująca się pod adresem ul. Batorego 2 Kraków 31-135; telefon + 48(12) 397 23 98,

cracowartweek@gmail.com, www.cracowartweek.pl lub http://www.fws.art.pl/, eastofart@gmail.com ,

W związku z tym, pragniemy również poinformować, że Państwa dane w postaci adresu e-mail, numeru telefonu i adresu pocztowego znajdują się w naszej bazie danych. Dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Państwa nr telefonu i e-mail przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach organizacyjnych Art Weeku KRAKERS i nie są nikomu postronnemu udostępniane, pozostałe dane – adres siedziby lub wydarzenia, adresy stron www i mediów społecznościowych wykorzystane zostaną do celów promocyjnych Art Weeku KRAKERS.

Aby zrezygnować mogą Państwo wysyłać e-mail na adres mailowy cracowartweek@gmail.com lub eastofart@gmail.com w treści wpisując „Rezygnuję – RODO”. Rezygnacji mogą Państwo dokonać w każdej chwili.