SEKCJA MIASTO
Zasady współpracy 

CRACOW ART WEEK KRAKERS 2021: (NO) HOPE

Termin Cracow Art Week KRAKERS: 13-20 czerwca 2021

1. Program Cracow Art Week KRAKERS podzielony jest na 2 bloki:

 • program główny odbywający się od 13 do 20 czerwca 2021 obejmujący wernisaże i akcje artystyczne zaproszonych galerii i grup artystycznych oraz wernisaże i akcje artystyczne laureatów sekcji LABORATORIUM
 • wydarzenia towarzyszące obejmujące spotkania, warsztaty, oprowadzania i szereg innych wydarzeń itd.

2. Terminy i zasady zgłoszeń dla galerii i inicjatyw artystycznych. Trzy trapy zgłoszenia:

 • Do 31.03.2021 – po otrzymaniu zaproszenia do udziału, wstępne zgłoszenie się do projektu drogą mailową cracowartweek@gmail.com
 • Do 04.05.2021 – potwierdzenie udziału poprzez przesłanie materiałów za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie https://cracowartweek.pl/karta-zgloszeniowa-sekcja-miasto/

3. Od 24 .05 do 01.06 możliwość dosłania poprawek do wcześniej przesłanych materiałów za pomocą formularza na stronie www.

4. Potwierdzeniem udziału w Cracow Art Week KRAKERS jest wypełnienie elektronicznego formularza, przesłanie podpisanej kompletu materiałów (informacje o wystawie, artystach, miejscu itd.) do 04.05.2021 a także podpisanie umowy o współpracy.

5. Przesłanie zgłoszeń i materiałów w dużo późniejszym terminie może spowodować nieuwzględnieniem wystawy w programie głównym Wydarzenia.

6. Wystawy biorące udział w programie głównym Cracow Art Week KRAKERS nie mogą być otwarte wcześniej niż 13.06.2021

7. Ze względu na dużą ilość uczestników i możliwość prezentacji wystaw jak największej ilości osób, galerie biorące udział w imprezie proszone są o udostępnienie wystaw minimum w godzinach:

 • Poniedziałek (14.06.2021) w godzinach 16:00-18:00
 • Wtorek (15.06.2021) w godzinach 16:00-18:00
 • Środa (16.06.2021) w godzinach 16:00-18:00
 • Czwartek (17.06.2021) w godzinach 16.00-18.00
 • Piątek (18.06.202021) w godzinach 16.00-18.00
 • Sobota (19.06.2021) w godzinach 11.00-18.00
 • Niedziela (20.06.2021) w godzinach 11.00-18.00

Wystawy powinny być gotowe i dostępne w tych dniach pomimo późniejszej daty wernisaży.

8. Wydłużenie godzin otwarcia jest mile widziane. Prosimy w takiej sytuacji o przesłanie informacji o zmianie godzin otwarcia, zostaną one udostępnione w mediach cyfrowych.

9. W przypadku niemożliwości dostosowania się z poważnych przyczyn obiektywnych do powyższych terminów prosimy o umieszczenie tej informacji w formularzu zgłoszeniowym z dokładną informacją o dniach i godzinach otwarcia.

10. W przypadku działań o charakterze efemerycznym lub performatywnym, które z oczywistych powodów nie mogą odbywać się przez czas trwania Cracow Art Week KRAKERS 2021, prosimy o stosowną informację.

11. Terminy i godziny wernisaży oraz oprowadzań w poszczególnych galeriach ustalane są przez organizatora z podziałem na dzienne “marszruty” tak aby publiczność miała zapewniony logiczny plan uczestnictwa w otwarciach wystaw. Bardzo prosimy o uwzględnienie tego podziału w planowaniu wernisaży. Informacje o proponowanej godzinie prześlemy w późniejszym terminie po potwierdzeniu wszystkich wydarzeń tworzących imprezę. Plan oprowadzania ustala organizator.

12. W przypadku trudności kadrowych organizator, w miarę swoich możliwości, postara się zapewnić pomoc wolontariuszy. Zgłoszenia dotyczące zapotrzebowania w tym zakresie, prosimy przesyłać 30.05.2021 na adres mailowy cracowartweek@gmail.com. W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu.

13. Organizacja przestrzeni i lokalu leży w gestii uczestników.

14. Organizacja koniecznych pozwoleń (jeśli z jakiś względów takie są wymagane) oraz sprzętu koniecznego do realizacji przedsięwzięć leży w całości w gestii uczestników .

15. Odpowiedzialność za wystawy i organizowane wydarzenia (w tym za bezpieczeństwo odbiorców wydarzenia) leży w gestii ich bezpośrednich organizatorów.

16. Odpowiedzialność za przygotowanie lokali pod kontem obowiązujących przepisów sanitarnych oraz przestrzeganie wytycznych sanitarnych, związanych z pandemią Covid-19, obowiązujących w czasie trwania Cracow Art Week KRAKERS 2021 leży bezpośrednio w gestii uczestników.

17. Potwierdzenie zaproszenia galerii do udziału w terminie gwarantuje pełny udział w imprezie czyli m.in.:

 • uczestnictwo w programie głównym,
 • dostarczenie do danego miejsca materiałów promocyjnych,
 • umieszczenie informacji promocyjnych w materiałach drukowanych,
 • umieszczenie informacji promocyjnych w mediach cyfrowych,
 • udział galerii w wydarzeniach towarzyszących
 • pomoc wolontariuszy (w miarę możliwości organizatora),

18. Logotypy i informacje o identyfikacji wizualnej Cracow Art Week KRAKERS dostępne są pod adresem www.cracowartweek.pl/presspack

TERMINARZ

 • Termin Cracow Art Week KRAKERS 13-20 czerwca 2021
 • Termin potwierdzenia zaproszenia (e-mail) do 31.03.2021
 • Termin potwierdzenia udziału (przesyłanie kompletnie wypełnionego formularza) i nadsyłania materiałów od 04.05.2021 (po tym terminie materiały zostaną przesłane do składu i druku)
 • Termin dostarczenia podpisanych umów potwierdzających współpracę 04.05.2021
 • Od 24 .05 do 01.06 możliwość dosłania poprawek do wcześniej przesłanych materiałów za pomocą formularza na stronie www.

BARDZO PROSIMY O DOTRZYMYWANIE POWYŻSZYCH TERMINÓW DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW.

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Fundacja Wschód Sztuki – organizator Art Weeku KRAKERS znajdująca się pod adresem ul. Batorego 2 Kraków 31-135. telefon + 48(12) 397 23 98, cracowartweek@gmail.com, www.cracowartweek.p lub http://www.fws.art.pl/, eastofart@gmail.com. W związku z tym, pragniemy również poinformować, że Państwa dane w postaci adresu e-mail, numeru telefonu i adresu pocztowego znajdują się w naszej bazie danych. Dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Państwa nr telefonu i e-mail przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach organizacyjnych Art Weeku KRAKERS i nie są nikomu postronnemu udostępniane, pozostałe dane – adres siedziby lub wydarzenia, adresy stron www i mediów społecznościowych wykorzystane zostaną do celów promocyjnych Art Weeku KRAKERS. Aby zrezygnować mogą Państwo wysyłać e-mail na adres mailowy cracowartweek@gmail.com lub eastofart@gmail.com w treści wpisując „Rezygnuję – RODO”. Rezygnacji mogą Państwo dokonać w każdej chwili.