ZASADY WSPÓŁPRACY SEKCJI „MIASTO”

CRACOW ART WEEK KRAKERS 2023:”Art always wins! / Sztuka zawsze zwycięża!”

1. Termin Cracow Art Week KRAKERS: 12 – 19 maja 2023
2. Program Cracow Art Week KRAKERS podzielony jest na 2 bloki:

 • program główny odbywający się od 12 do 19 maja 2023 obejmujący wernisaże i akcje artystyczne zaproszonych galerii i grup artystycznych oraz wernisaże i akcje artystyczne laureatów sekcji LABORATORIUM
 • wydarzenia towarzyszące obejmujące spotkania, warsztaty, oprowadzania i szereg innych wydarzeń itd.

3. Terminy i zasady zgłoszeń dla galerii i inicjatyw artystycznych. Trzy trapy zgłoszenia:

 • Do 13 lutego 2023 – po otrzymaniu zaproszenia do udziału, wstępne zgłoszenie się do projektu drogą mailową cracowartweek@gmail.com
 • Do 07 kwietnia 2023 – potwierdzenie udziału poprzez przesłanie materiałów za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na stronie https://cracowartweek.pl/sztuka-zawsze-zwycieza-formularz-zgloszeniowy-miasto/
 • Od 12 do 13 kwietnia 2023 możliwość dosłania poprawek do wcześniej przesłanych materiałów za pomocą formularza na stronie www. Poprawki będą wprowadzane w miarę możliwości organizatora, organizator zastrzega sobie prawo do ich pominięcia w przypadku nadesłania w terminie późniejszym. Prosimy o niedokonywanie zmian w terminie po 17 kwietnia. Potwierdzeniem udziału w Cracow Art Week KRAKERS jest wypełnienie elektronicznego formularza, kompletu materiałów (informacje o wystawie, artystach, miejscu itd.) do 07 kwietnia 2023 a także podpisanej umowy o współpracę .

4. Przesłanie zgłoszeń i materiałów w dużo późniejszym terminie może spowodować nieuwzględnieniem wystawy w programie głównym Wydarzenia.
5. Wystawy biorące udział w programie głównym Cracow Art Week KRAKERS nie mogą być otwarte wcześniej niż 12.05.2023 chyba że obowiązują inne ustalenia.
6. Ze względu na dużą ilość uczestników i możliwość prezentacji wystaw jak największej ilości osób, galerie biorące udział w imprezie proszone są o udostępnienie wystaw:

 • w sobotę (13.05..2023) w godzinach 11:00 – 18:00
 • w niedzielę (14.05.2023) w godzinach 11:00 – 18:00

oraz na potrzeby oprowadzania z cyklu KULTOUR o uzgodnionej wcześniej porze. Daty i godziny będą ustalane indywidualnie z organizatorem w zakresie dni: poniedziałek – piątek (15-19.05.2023)
7.Otwarcia wystaw w ramach Cracow Art Week KRAKERS planowane są jedynie na weekend 12-14 maja2023. Daty i godziny wernisaży lub wydarzeń organizatorzy wystaw/wydarzeń ustalają samodzielnie w obrębie weekendu piątek (12 maja 2023) – niedziela (14 maja maja 2023) . W dniach 15-19 maja wernisaże nie są planowane.
8.Godziny dostępności wystaw od poniedziałku do piątku 12-19.05.2023 ustalane są samodzielnie przez organizatorów wystaw/wydarzeń. Prosimy o podanie ich w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym. Każda późniejsza zmiana wymaga poinformowania Organizatora. Informacje w materiałach drukowanych nie będą mogły ulec zmianie po 13 kwietnia.
9.W przypadku działań o charakterze efemerycznym lub performatywnym, które z oczywistych powodów nie mogą odbywać się przez czas trwania Cracow Art Week KRAKERS 2023, prosimy o stosowną informację.
10.Oprowadzanie w ramach KULTOUR odbywać się będzie od poniedziałku do piątku (15-19.05.2023) w godzinach popołudniowych. Ustalenie dat i godzin będzie miało miejsce w dniach 24-28 kwietnia 2023.
11.W przypadku trudności kadrowych organizator, w miarę swoich możliwości, postara się zapewnić pomoc wolontariuszy. Zgłoszenia dotyczące zapotrzebowania w tym zakresie, prosimy przesyłać do 28 kwietnia 2023 na adres mailowy wolontariat.krakers@gmail.com W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu pod tym samym mailem
12.Organizacja przestrzeni i lokalu leży w gestii uczestników.
13.Organizacja koniecznych pozwoleń (jeśli z jakiś względów takie są wymagane) oraz sprzętu koniecznego do realizacji przedsięwzięć leży w całości w gestii uczestników .
14.Odpowiedzialność za wystawy i organizowane wydarzenia (w tym za bezpieczeństwo odbiorców wydarzenia) leży w gestii ich bezpośrednich organizatorów.
15.Odpowiedzialność za przygotowanie lokali pod kątem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i przepisów sanitarnych obowiązujących podczas trwania Cracow Art Week KRAKERS 2023 leży bezpośrednio w gestii uczestników.
16.Potwierdzenie zaproszenia galerii do udziału w terminie gwarantuje pełny udział w imprezie czyli m.in.:

 • uczestnictwo w programie głównym,
 • dostarczenie do danego miejsca materiałów promocyjnych,
 • umieszczenie informacji promocyjnych w materiałach drukowanych,
 • umieszczenie informacji promocyjnych w mediach cyfrowych,
 • udział galerii w wydarzeniach towarzyszących
 • pomoc wolontariuszy (w miarę możliwości organizatora),

Logotypy i informacje o identyfikacji wizualnej Cracow Art Week KRAKERS dostępne są pod adresem www.cracowartweek.pl/presspack


TERMINARZ

 1. Termin Cracow Art Week KRAKERS 12-19 maja 2023
 2. Termin potwierdzenia zaproszenia (e-mail) do 13 lutego .2023
 3. Termin potwierdzenia udziału (przesyłanie kompletnie wypełnionego formularza) nadsyłania materiałów i skanów podpisanych umów – od 07 kwietnia 2023 (po tym terminie materiały zostaną przesłane do składu i druku)
 4. Od 12-13 kwietnia 2023 możliwość dosłania poprawek do wcześniej przesłanych materiałów za pomocą formularza na stronie www.
 5. Termin ustalania oprowadzań w ramach KULTOUR 15-19 maja 2023

BARDZO PROSIMY O DOTRZYMYWANIE POWYŻSZYCH TERMINÓW DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW.

RODO
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Fundacja Wschód Sztuki – organizator Art Weeku KRAKERS znajdująca się pod adresem ul. Batorego 2 Kraków 31-135. telefon + 48(12) 222 50 53, cracowartweek@gmail.com, www.cracowartweek.p lub http://www.fws.art.pl/, eastofart@gmail.com,
W związku z tym, pragniemy również poinformować, że Państwa dane w postaci adresu e-mail, numeru telefonu i adresu pocztowego znajdują się w naszej bazie danych. Dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Państwa nr telefonu i e-mail przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach organizacyjnych Art Weeku KRAKERS i nie są nikomu postronnemu udostępniane, pozostałe dane – adres siedziby lub wydarzenia, adresy stron www i mediów społecznościowych wykorzystane zostaną do celów promocyjnych Art Weeku KRAKERS. Aby zrezygnować mogą Państwo wysyłać e-mail na adres mailowy cracowartweek@gmail.com lub eastofart@gmail.com w treści wpisując „Rezygnuję – RODO”. Rezygnacji mogą Państwo dokonać w każdej chwili.