ZASADY WSPÓŁPRACY: CRACOW ART WEEK KRAKERS 2019: SKOK

 1. Termin Cracow Art Week KRAKERS: 8-15 kwietnia 2019
 2. Program Cracow Art Week KRAKERS podzielony jest na 2 bloki:
  1. program główny odbywający się od 11.04 (czwartek) do 14.04 (niedziela) obejmujący wernisaże i akcje artystyczne
  2. wydarzenia towarzyszące odbywające się od 08.04 (poniedziałek) do 15.04 (poniedziałek) obejmujące spotkania, warsztaty, oprowadzania itd.
 3. Terminy i zasady zgłoszeń dla galerii i inicjatyw artystycznych. Trzy etapy zgłoszenia:
  1. Od 20.11. do 20.12.2018 – wstępne zgłoszenie się do projektu drogą mailową cracowartweek@gmail.com
  2. Od 20.11.2018 do 15.01.2019 – elektroniczne potwierdzenie udziału (przesłanie formularza dostępnego na stronie www.cracowartweek.pl )
  3. Ostateczny termin przesyłania materiałów: 15.01.2019
  4. Do 15.03.2019 podpisanie umowy o współpracę. Formularz umowy zostanie Państwu dostarczony lub będzie do pobrania w siedzibie Fundacji.

Potwierdzeniem udziału w Cracow Art Week KRAKERS jest wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.cracowartweek.pl, przesłanie kompletu materiałów (dane, informacje o wystawie, artystach, miejscu itd.) do 15.01.2019, a także podpisanie umowy o współpracę.

Przesłanie zgłoszeń i materiałów w późniejszym terminie (jednak nie dłuższym niż 15.02.2019) umożliwia udział w wydarzeniu, ale w ograniczonym zakresie: patronat, promocję w mediach i wpis do programu towarzyszącego.

 1. Wystawy biorące udział w programie głównym Cracow Art Week KRAKERS nie mogą być otwarte wcześniej niż 11.04.2019.
 2. Ze względu na dużą ilość uczestników i możliwość prezentacji wystaw jak największej ilości osób, galerie biorące udział w imprezie proszone są o przygotowanie i montaż wystaw przed pierwszym dniem trwania programu głównego (tj. do czwartku, 11.04.20190) tak aby możliwe
  było udostępnienie wystaw (otwarcie galerii) w ciągu pełnych 4 dni
  -do 14.04.2019 (bez względu na dzień wernisażu i zwyczajowe
  godziny otwarcia), minimum w godzinach:

  1. czwartek (11.04.2019) w godzinach 16.00-19.00
  2. piątek (12.04.2019) w godzinach 16.00-19.00
  3. sobota (13.04.2019) w godzinach 15.00-19.00 (oraz dla potrzeb oprowadzania o uzgodnionej wcześniej porze)
  4. niedziela (14.04.2019) w godzinach 11.00-17.00

Wydłużenie godzin otwarcia jest mile widziane. Prosimy w takiej sytuacji
o przesłanie informacji o wydłużeniu godzin otwarcia, zostaną one udostępnione w mediach cyfrowych.

 1. W przypadku działań o charakterze efemerycznym lub performatywnym, które z oczywistych powodów nie mogą odbywać się przez 4 dni, prosimy o stosowną informację.
 2. Terminy i godziny wernisaży oraz oprowadzań w poszczególnych galeriach ustalane są przez organizatora z podziałem na dzienne „marszruty” tak aby publiczność miała zapewniony logiczny plan uczestnictwa w otwarciach wystaw. Bardzo prosimy o uwzględnienie tego podziału w planowaniu wernisaży. Informacje o proponowanej godzinie prześlemy w późniejszym terminie po potwierdzeniu wszystkich wydarzeń tworzących imprezę. Plan oprowadzania ustala organizator.
 3. W przypadku trudności kadrowych organizator, w miarę swoich możliwości, postara się zapewnić pomoc wolontariuszy. Zgłoszenia dotyczące zapotrzebowania w tym zakresie, prosimy przesyłać do 23.03.2019 na adres mailowy cracowartweek@gmail.com. W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem wolontariatu.
 4. Organizacja przestrzeni i lokalu leży w gestii zgłaszających się inicjatyw..
 5. Zgłoszenie galerii do udziału w terminie gwarantuje pełny udział w imprezie czyli m.in.:
  1. uczestnictwo w programie głównym,
  2. dostarczenie do danego miejsca materiałów promocyjnych,
  3. umieszczenie informacji promocyjnych w materiałach drukowanych,
  4. umieszczenie informacji promocyjnych w mediach cyfrowych,
  5. udział galerii w wydarzeniach towarzyszących (np. oprowadzanie),
  6. pomoc wolontariuszy (w miarę możliwości organizatora),
  7. udział w konkursie.
 6. Logotypy i informacje o identyfikacji wizualnej Cracow Art Week KRAKERS dostępne są pod adresem www.cracowartweek.pl/presspack
 7. TERMINARZ
  1. Termin Cracow Art Week KRAKERS 08-15.04.2019
  2. Termin zgłoszeń (e-mail) od 20.11.2018 do 20.12.2018
  3. Termin potwierdzenia udziału (przesyłanie formularza zgłoszeniowego) i nadsyłania materiałów od 20.11.2018 do 15.01.2019 (po tym terminie materiały zostaną przesłane do składu i druku)
  4. Opcjonalny termin przyjmowania zgłoszeń (tylko patronat) 15.02.2018.
  5. Termin dostarczenia podpisanych umów potwierdzających współpracę 15.02.2018.

BARDZO PROSIMY O DOTRZYMYWANIE POWYŻSZYCH TERMINÓW DOSTARCZANIA MATERIAŁÓW .

 1. Konkurs
  Kontynuując tradycję poprzedniej edycji, również i w tym roku odbędzie
  się konkurs na najlepszą wystawę. W konkursie biorą udział galerie, formalne/nieformalne grupy i inicjatywy wchodzące w skład programu głównego Cracow Art Week KRAKERS. Naszym celem jest wyróżnienie progresywnych realizacji wystaw, które są na wysokim poziomie w warstwie merytorycznej, audio-wizualnej czy performatywnej. Jednym z kryteriów będzie również atrakcyjność nawiązania do hasła przewodniego Cracow Art Week KRAKES, którym jest SKOK. Szczegóły przebiegu poprzedniej edycji konkursu oraz regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://cracowartweek.pl/konkurs/

RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Administratorem, czyli podmiotem decydującym, o tym w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest Fundacja Wschód Sztuki – organizator Art Weeku KRAKERS

 1. znajdująca się pod adresem ul. Batorego 2 Kraków 31-135.
 2. telefon + 48(12) 397 23 98,
 3. cracowartweek@gmail.com, www.cracowartweek.p lub http://www.fws.art.pl/, eastofart@gmail.com,

W związku z tym, pragniemy również poinformować, że Państwa dane w postaci adresu e-mail, numeru telefonu i adresu pocztowego znajdują się w naszej bazie danych.
Dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo.

Państwa nr telefonu i e-mail przetwarzane są tylko i wyłącznie w celach organizacyjnych Art Weeku KRAKERS i nie są nikomu postronnemu udostępniane, pozostałe dane – adres siedziby lub wydarzenia, adresy stron www i mediów społecznościowych wykorzystane zostaną do celów promocyjnych Art Weeku KRAKERS.

Aby zrezygnować mogą Państwo wysyłać e-mail na adres mailowy cracowartweek@gmail.com lub eastofart@gmail.com w treści wpisując
„Rezygnuję – RODO”. Rezygnacji mogą Państwo dokonać w każdej chwili.